Brukarstøtte

I samband med bruk av behandlingsprogramma i eBehandling kan det dukke opp vanskar knytt til tilgang, pålogging og sjølve behandlinga. På denne sida vil vi forsøke å hjelpe deg med dette.

Dersom det er tekniske feil eller problem i samband med behandlinga er det viktig at desse kjem fram til oss. 

For at vi best skal kunne hjelpe deg, må du sende ei best mogeleg beskriving av problemet som har oppstått. Ta også gjerne eit skjermbilde av feilen/problemet. Lim skjermbildet inn i ein epost og send den saman med beskriving av problemet til emeistring@helse-fonna.no.

Sensitiv informasjon (f.eks. informasjon om deg eller personnummer) ikkje skal sendes på epost.

  1. Trykk følgjande tastar samstundes: Shift + Control + Command +3
  2. Lim inn i mail ved å trykke Command + V

  1. Trykk følgjande tast: Print screen / PrtScn / Print scrn
  2. Lim inn i epost ved å trykke Ctrl + V

  • Innlogging er ikkje tilgjengeleg før du har fått ein SMS frå eBehandling om at du kan starte opp i behandlinga.
  • Har du fått SMS, men innlogging fungerer likevel ikkje? Ta kontakt.

Dersom du opplev tekniske vanskar under sjølve behandlinga, må dette beskrivast best mogeleg og tas opp med din behandlar i ein melding inne i programmet.

Sist oppdatert 26.04.2024