Endret rapportering av høye D-dimer analyseresultat

Fra 1. Mai 2015 vil det ikke lenger bli utgitt eksakt tallverdi for D-dimer resultat når dette er høyere enn 4mg/L. Dersom et resultat er høyere enn 4mg/L vil det bli rapportert som D-dimer >4mg/L. I spesielle tilfeller der rekvirent vurderer at eksakt tallverdi over 4mg/L vil være klinisk nyttig, kan en få dette i område 4–20mg/L ved å kontakte laboratoriet.

Publisert 12.10.2017

​I de aller fleste tilfeller vil det ikke være klinisk nyttig å bestemme nøyaktig D-dimer resultat ved høye D-dimer verdier. Beslutningsgrense (cut-off) for D-dimer ved spørsmål om venøs tromboembolisme er 0,5 mg/L, og fordi en oftest er ute etter å vurdere om D-dimer er normal eller patologisk, vil det i de fleste kliniske situasjoner være tilstrekkelig å rapportere verdier opp til 4 mg/L. Dersom en skal få nøyaktig resultat over 4 mg/L må en fortynne prøven og deretter analysere D-dimer på nytt. Dette tar tid, og ved å slutte med fortynning av prøver ved høye D-dimer verdier vil laboratoriet kunne utgi patologiske D-dimer resultater raskere.