Endring av referanseområdet for serum kalsium i Helse Fonna

Fra mandag 19.oktober vil referanseområdet for serum kalsium av voksne >18år i Helse Fonna endres fra 2,15 – 2,51 mmol/L til 2,20 – 2,55 mmol/L.

Publisert 12.10.2017

Etter en gjennomgang av referanseområdet for serum kalsium av voksne >18år i Helse Fonna har vi funnet at referanseområdet ligger noe lavere enn hva det burde. Dette henger også sammen med at vi har fått flere tilbakemeldinger fra rekvirenter som rapporterer om økt andel tilfeldige funn av høye serum kalsiumverdier hos ellers friske pasienter.

Både Haukeland Universitetssykehus og Stavanger Universitetssykehus har tidligere justert opp sine referanseområder av serum kalsium fordi de har hatt for lave referanseområder. Vi vil nå justere vårt referanseområde for serum kalsium av voksne >18år slik at vi får samme referanseområde som Haukeland Universitetssykehus. Endringen vil medføre en mer korrekt vurdering av kalsiumstatus ved bruk av serum kalsium, og vil samtidig bidra til en enklere vurdering og sammenligning av analyseresultater på tvers av helseforetakene Bergen og Fonna.