Oppretting av referanseområder for barn i Helse Fonna

Fra november 2015 er analyseresultater av barn utgitt med referanseområder i Helse Fonna.

Publisert 12.10.2017
Etter ønske fra barnelegene i Helse Fonna og seksjon for laboratoriemedisin, innføres referanseområder for barn mellom 0-18år for serum analyser av generell kjemi og hematologi. Referanseområdene vil være de samme for laboratoriene i Haugesund, Stord og Odda. Følgende analyser vil få nye barnereferanseverdier:

ALAT, Albumin, ASAT, ALP, Bilirubin, CK, CHr hemoglobin, CRP, Erytrocytter, Hematokrit, Ferritin, Folat, Fosfat, FSH, Gamma GT, Haptoglobin, Hemoglobin, IgA, IgG, IgM, Jern, Kalsium, Ionisert kalsium, Total kolesterol, HDL kolesterol, LDL kolesterol, Kortisol, Kreatinin, Laktat, Leukocytter, Maskinell differensialtelling, LD, LH, Magnesium, MCV, SR, Total protein, FT4, FT3, TSH, Triglyserider, Urat

Referanseområdene vil være tilgjengelig i laboratoriehåndboken og på resultatutskrifter. Referanseområdene er hentet fra generell veileder i pediatri som er utarbeidet av Norsk barnelegeforening. http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/pediatri/medisinske-prosedyrer/1.6-aldersspesifikke-referanse