Riktig urinprøvetaking til bakteriologisk undersøkelse

Ved urinprøvetakingen til bakteriologisk undersøkelse er det risiko for forurensing av prøven med bakterier som koloniserer ytre urinrør og hud. Disse bakterier er også vanlige årsaker til urinveisinfeksjon (UVI). Det er derfor meget viktig med rett prøvetaking.

Publisert 12.10.2017
Laboratorium for medisinsk mikrobiologi LMM har vurdert resultater av urindyrkning i Helse Fonna i periode fra 01.01-01.09.2015. Det har vært rapportert høy tall for besvarelse av blandingskultur i urindyrkning, altså 48 % av alle urindyrkninger. 

Man kan ikke utelukke at det har vært mistet reelt funn/årsak til UVI i den blandingskulturen. Det betyr at de fleste av disse urindyrkningene kunne har vært besvart ingen vekst eller med reelt funn som forårsaker UVI hvis de urinprøvene har blitt tatt riktig til dyrkning. 

Derfor vil vi minne om stor betydning av riktig prøvetaking og prøvebehandling av urinprøver til bakteriologisk dyrkning.