Lungepoliklinikk, Haugesund sjukehus

Vi tilbyr utgreiing og behandling av pasientar med ulike lungesjukdommar. Vi tek i mot pasientar med tilvising frå lege, samt pasientar som treng oppfølgingstime etter sjukehusinnlegging. Vi utfører ulike lungefunksjonstestar og polikliniske behandlingar. Tuberkulosekoordinatoren i Helse Fonna er tilknytta oss.

Tuberkulosekoordinator følgjer opp pasientar som blir behandla for latent og aktiv tuberkulose, og har både eit pasient- og systemretta ansvar.


Tuberkulosekoordinator skal bidra til god samhandling rundt pasientane, og fungerer som eit bindeledd mellom spesialisthelsetenesta, kommunehelsetjenesta og andre aktuelle instansar som er involvert i behandlinga.
Kontakt: Tuberkulosekoordinator Solfrid Johanne Gaard, telefon: 52 73 25 78 / 992 05 614. E-post: solfrid.johanne.gaard@helse-fonna.no


Skjema og pasientinformasjon

g_90db1e25_5474_429e_b18d_100f532667f3Kontakt

Telefon

  • Måndag 07:30 - 15:30
  • Tysdag 07:30 - 15:30
  • Onsdag 07:30 - 15:30
  • Torsdag 07:30 - 15:30
  • Fredag 07:30 - 15:30
  • Laurdag STENGT
  • Søndag STENGT
Poliklikken er stengt i helger og heilagdagar

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Vi har felles ekspedisjonsluke med hjertepoliklinikken i 2. etasje. Dersom du tar heisen ved resepsjonen i 1. etasje, finn du luka vår i korridoren til høgre når du kjem ut av heisen.
Flyfoto av en by

Haugesund sjukehus

Karmsundgata 120, 5528 Haugesund