Utfylling av skjema. (Foto)

ADL

Vineland-3 er eit kartleggingsskjema som måler ferdigheiter vi treng i dagleglivet.

​Kartlegginga finst i fleire variantar, men likt for dei alle er korleis dei blir fylt ut. Og det skal desse videoane hjelpe deg med.

Sjå korleis du skal fylle ut skjema og kva du må tenke på når du gjer det.

Videoane er laga av nevropsykologisk avdeling ved Haugesund sjukehus.

Introduk​​sj​​​on t​​​il Vine​land-3

 Sist oppdatert 16.03.2022