Diagnose

Betennelse på hornhinnen

Betennelse i hornhinna kjem av ofte infeksjon med virus, bakteriar, parasittar og sopp. Symptom kan mellom anna vere nedsett syn, smerter og at ein blir ømfintlegheit overfor lys. Hornhinna ligg over pupillen og den farga delen som heiter regnbogehinna. Hornhinna er som ei halvkule, og ho er klar som glas. Hornhinna er veldig sensitiv, og har ein viktig funksjon for synet.

Tilvising og vurdering

For å bli vurdert av ein augelege treng du ei tilvising frå fastlegen eller optikaren din. Sjølve undersøkinga hos augelegen er viktig for å finne den rette behandlinga, då dei ulike infeksjonane har ulike måtar å «opptre» på.

Det er viktig å få behandling raskt.

Ved akutthjelp: Ta med tilvisinga til augeavdelinga og lever ho ved framkomst i ekspedisjonen. Ventetid hos augelegen kan variere noko.

Utredning

Augelegen vil gjere fleire undersøkingar og stille deg ulike spørsmål om symptoma dine. Det er viktig å informere om du har brukt/bruker kontaktlinser.

 

Behandling

Behandlinga er avhengig av funna som augelegen gjer. Ho er også avhengig av om det er skadar på hornhinna.

Du kan få ein bandasje på auget, ofte kalla salvebandasje, saman med ulike augnedropar. I nokre tilfelle bruker vi bandasjelinser, som er ei kontaktlinse som blir lagd på auget. Den kan liggje på auget i fleire veker før den eventuelt blir skifta ved kontroll.

Sjølve behandlinga er avhengig av kva type infeksjon du har på hornhinna. Det vanlegaste er augedropar og eventuelt tablettar. I starten skal du drype ofte med augedropane du har fått beskjed om å bruke. Det vil så vere ei nedtrapping. Dette vil bli nøye forklart av augelegen. Du vil også komme til jamlege kontrollar på augeavdelinga.

Oppfølging

Det er viktig at du unngår å gni deg i auga om morgonen. Opn auga varsamt. Dersom auga dine kjennest veldig tørre, kan du prøve kunstig tårevæske som du kjøper på apoteket. Dette blir avtalt med augelegen.

Ver merksam

Ta kontakt med augeavdelinga ved endring av symptom.

Kontakt

Haugesund sjukehus Øye

Kontakt Øye

Oppmøtestad

4. etasje ved Haugesund sjukehus.
Flyfoto av en by

Haugesund sjukehus

Karmsundgata 120, 5528 Haugesund

Transport

Det er fleire busstopp like ved og i nærleiken av Haugesund sjukehus.

www.kystbussen.no - Ruteinformasjon for Kystbussen (Bergen-Stord-Haugesund-Stavanger)

www.kolumbus.no - Ruteinformasjon om lokalbussar i Rogaland

Praktisk informasjon

Apoteket ligg i første etasje, like bak resepsjonen.

Opningstider:

Måndag-fredag kl. 08.00-16.30.

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Dette er sjølvsagt heilt greit, så lenge det er pasienten eller pårørande og vener det blir teke bilete av.
 
Det er ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsett ved sjukehusa. Vi har hatt fleire saker der bilete av medpasientar og tilsette har blitt publiserte på sosiale medium utan at dei har gjeve løyve om det. 

Vi håpar at du syner respekt for personvernet til alle du møter under opphaldet ved sjukehuset, og at du bare tar bilete av eigen familie og vener.​

​Kantina i  6.etasje er open for tilsette, pasientar og besøkande.

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 09.30-15.30. Stengt helger og heilagdagar.

Pasientkantine i 4-og 5.etasje er kun open for pasientar.

Fleire av sengepostane har eigne spiserom med enkel sjølvbetening for inneliggande pasientar. Ta kontakt med di avdeling.

Det ligg ein Narvesen kiosk i 1.etasje

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 06.30-21.00
Laurdag: 9.00-20.00
Søndag: 10.00-20.00 
​​​​​​​​​Ta med den faste medisinen du brukar. Det kan ta tid å få same medisin frå apoteket.

Diverre hender det at tjuveri finn stad på sjukehuset. La ​verdisaker vere igjen heime.

Ta med behagelege klede.

Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Av hygieniske grunnar er det ikkje tillate å gå barbeint på sjukehuset.

Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin. ​Hjelpemiddel du er avhengig av: til dømes stokk, ​krykker, rullator og rullestol.

God hygiene ein viktig faktor for å kunne gje god behandling til pasientane.

​Det er ikkje minibank ved sjukehuset. Narvesen i første etasje har bankterminal med moglegheit for uttak av pengar ved kjøp. Det er bank og minibank i Haugesund sentrum.

Parkeringshuset nord for sjukehuset er reservert pasientar og besøkande. Alle må betale for parkering. Dette gjer du på p-automatane enten med kort eller kontanter. I tillegg kan du benytte EasyPark appen.

Parkeringshuset har 3 ladeuttak.

Reserverte plassar for HC-parkering er utanfor hovudinngangen. Hugs å legge parkeringsbeviset godt synleg i frontruta.

Det er reserverte plassar for blodgivarar og dialysepasientar utanfor inngang C som ligg ut mot Karmsundsgata. Du vil få utlevert parkeringsbevis frå avdelingen dersom du har rett til å bruke dessa plassane.

Det er Haugesund Parkering Drift as som har oppfølging av parkeringshuset og parkeringane foran hovudinngangen. Eventuelle klager på p-avgift meldast til dei. Dette finn du også informasjon om på  p-automatane. 

Pris for å parkere på sjukehus i Helse Fonna er 25 kroner i timen. Makspris for eit døgn er 155 kroner.​