Behandling, Transuretral reseksjon av blæretumor

Blærekreftoperasjon (TURB)

TURB står for "Transuretral reseksjon av blæretumor", som betyr å fjerne svulst i blæra ved tilgang gjennom urinrøyret. TURB blir utføra på alle pasientar med påvist eller sterk mistanke om blærekreft. Operasjonen blir utført i spinalbedøving eller narkose.

Før

Førebuande dag

Du må møte til ei undersøking  (preoperativ poliklinikk) før operasjonen. Da blir det tatt blodprøver, urinprøver, røntgenbilete og andre nødvendige undersøkingar.

Operasjonsdagen

Operasjonsdagen møter du fastande på sengeposten eller ved dagkirurgisk eining.

​​Faste

Før operasjonen/undersøkinga må du faste. Dersom du ikkje møter fastande, kan det hende vi må avlyse/utsetje timen.

De siste 6 timane før operasjon/undersøking skal du ikkje ete mat eller drikke mjølk/mjølkeprodukt. De siste 2 timane skal du unngå tyggegummi, drops, snus og røyk. Frem til 2 timer før kan du drikke klare væsker: Vatn, saft, juice utan fruktkjøt, brus, te og kaffi utan mjølk. Du kan svelge medisinar med eit lite glas vatn inntil 1 time før, og pusse tenner og skylje munnen når som helst.

Mat og mjølk/mjølkeprodukt: Skal stoppast 6 timer før
Klare væsker, tyggegummi, drops, røyk og snus: Skal stoppast 2 timer før

Dersom du likevel har ete eller drukke utanom de tidene som står her må personalet få vite det. Før enkelte inngrep skal du drikke ein bestemt mengde næringsdrikk. Strengare regler kan vere naudsynt for nokon. Det får du i så fall beskjed om. 

Du får beroligande og smertestillande medisinar før du blir køyrt i seng til operasjonsavdelinga.

Under

Du får narkose eller spinalbedøving (ryggmargsbedøving) under operasjonen. Eit tynt instrument (skop) blir ført gjennom urinrøyret til blæra. Vi fjernar forandringar i blærevevet og sender vevsprøver til vidare undersøking. 

Under operasjonen legg vi inn eit kateter (slange) gjennom urinrøyret til blæra. Dei fleste pasientane ligg med kateter og gjennomskyl til neste dag. Kateteret blir fjerna dagen etter operasjonen. 

Moglege tilleggsførebuingar og behandling

Nokre pasientar får ei ekstra undersøking før og etter operasjonen. Dette blir bestemt av behandlande lege for kvar enkelt pasient. Omtrent ein time før operasjonen, set vi inn eit stoff i urinblæra di. Dette blir sett inn gjennom eit kateter. Stoffet blir tatt opp av blæreforandringane og gjer det lettare for legen å finne dei.
Blandinga er ufarleg og gir ikkje biverknader anna enn lett ubehag etter kateteret.

Dersom legen finn ei forandring som kan vere kreft, blir det i nokre tilfelle gitt ein dose med ei type cellegift (Mitomycin) i blæra. Cellegifta blir gitt gjennom kateteret etter operasjonen. Behandlinga blir gjort for å hindre moglege kreftceller i å feste seg til blæreslimhinna. Denne behandlinga får du når du har komme tilbake på sengeposten. Cellegifta blir liggande i urinblæra og er ikkje skadeleg for resten av kroppen.

  • Det er viktig at du prøver å ha cellegifta inne i ein time.
  • Dersom du får svie eller ubehag må du seie frå, så du kan få smertestillande.
  • Du kan oppleve biverknader som svie og hyppig vasslating.
  • Det første døgnet er det viktig at du vaskar deg godt nedantil etter kvar vasslating og trekker ned to gonger på toalettet.
Etter

Etter operasjonen ligg du først på overvakingsavdelinga, før du blir flytt til sengeposten.

Trongen til å tisse kan komme brått den første tida etter operasjonen, og det kan komme blod i urinen.

Svaret på vevsprøva bestemmer vidare behandling. Du får informasjon om kontrollar eller oppfølging dersom dette er nødvendig.


Mitomycinbehandling

Mitomycinbehandling er ofte ein del av TURB-behandlinga. 

Les meir om mitomycinbehandling 

Ver merksam

Den første tida kan det vere noko blod i urinen og litt svie når du tissar. Dersom dette varer lenge, bør du kontakte legen din.

Du bør vere forsiktig med tunge løft dei første vekene, då dette kan føre til at du blør.