Behandling

Blodtrykksbehandling ved hjerneslag

I akutt fase ved hjerneslag vil blodtrykket vere høgare enn vanleg. Det kan vere behov for å senke blodtrykket med medisinar. Blodtrykksverdiane for når behandlinga blir starta er ulik frå hjerneblødning, hjerneinfarkt, og om du får trombolyse.

Gonoré er en infeksjon som smitter ved seksuell kontakt. Infeksjonen er svært smittsom. Den er vanligvis lett å behandle, men behandlingsresistent gonoré er økende i verden. Kondom er den beste måten å beskytte seg på.

Les meir på helsenorge.no

Før

Behandlinga krev ingen førebuingar. Vi målar blodtrykket ditt hyppig i akuttfasen.

Under

Du kan få blodtrykksmedisin i tablettform eller intravenøst via ein venekanyle i handa. Blodtrykket blir målt hyppig under behandlinga.


Etter

Vi vil følgje med på blodtrykket ditt etter behandlinga for å se effekt av medisinen. Varigheit av behandlinga avhengar av resultatet av målingane.