Behandling

Hofteproteseoperasjon, revisjon

Ein revisjonsoperasjon inneber at ein skifter eller fjernar delar av eller heile hofteprotesen. Dette kan vere nødvendig ved ulike problem med protesen, for eksempel at protesen har losna frå beinet, slitasje av protesemateriala, infeksjon eller at protesen går ut av ledd.

Nokre gonger er ein slik proteserevisjon ein operasjon av moderat storleik, mens det andre gonger er kompliserte og langvarige operasjonar. Du vil bli informert om omfanget av operasjonen i ditt tilfelle av kirurg eller ortoped i forkant.

Før

Det er viktig at du held deg i aktivitet heilt fram mot operasjonen. Dersom du ikkje har fått beskjed om anna, bør du bevege på og belaste proteseleddet så godt det lar seg gjere. Dette gjer opptreninga etter operasjonen enklare.

Førebygging av infeksjon

Infeksjon er ein frykta komplikasjon etter protesekirurgi. Desse tiltaka kan minske risikoen:
 • Eit variert og næringsrikt kosthald i forkant av operasjonen.
 • Dersom du røyker, bør du slutte, eller i alle fall redusere forbruket frå og med 4 veker før operasjonen til såret er heilt grodd 3–4 veker etter operasjonen. Det same gjeld dersom du har eit overforbruk av alkohol.
 • Dersom du har diabetes, må du vere ekstra nøye med å kontrollere og regulere blodsukkeret i forkant av operasjonen, gjerne i samråd med fastlegen.
 • Pågåande infeksjonar (for eksempel neglerotsbetennelse, urinvegsinfeksjon, hudinfeksjon, tannrotsbetennelse og liknande) eller opne sår aukar sjansen for å få infeksjon i proteseleddet. Slike infeksjonar må derfor vere ferdigbehandla i god tid før operasjonen. 

Medikament

Nokre medikament skal ein stoppe eit antal dagar eller veker før operasjonen. Dette vil du få beskjed om ved forberedande undersøkingar i forkant av operasjonen.

Faste

Kvelden før operasjonen skal du faste frå midnatt. Det betyr at du ikkje skal ete, røyke, bruke snus, tygge tyggegummi eller pastillar etter kl. 24.00. Du kan og bør drikke klare væsker (vatn, saft, kaffi, te), men ikkje mjølkeprodukt eller juice fram til 2 timar før oppmøtetidspunktet på operasjonsdagen.


Under

Under dei forberedande undersøkingane før operasjonen vil du møte den som skal operere deg, ein anestesilege som vil informere deg om kva som skal bli gjort, kva resultat du kan forvente av operasjonen, og om potensielle komplikasjonar knytt til operasjonen og bedøvinga.

Like før, under og etter operasjonen vil du få antibiotika for å førebygge infeksjon.

Etter operasjon

Når operasjonen er ferdig, blir du liggande på oppvakningsavdelinga i nokre timar mens bedøvinga går ut. Etterpå blir du flytt til sengepost.

Det er svært viktig at du kjem deg raskt på beina etter proteseoperasjonar. Fysioterapeutar vil instruere deg og hjelpe deg i gang, men eigeninnsats og motivasjon er viktig. Dersom du kjem deg raskt på beina, er faren for komplikasjonar som infeksjonar og blodpropp mindre, og rask mobilisering er viktig for det opererte leddet. Du vil bli behandla med smertestillande medikament slik at dette skal la seg gjere. 

Det vil variere frå pasient til pasient kva restriksjonar ein får etter operasjonar. Nokre får belaste fullt frå første dag, mens andre må avlaste det opererte beinet i større eller mindre grad i eit antal veker opp mot 3 månader. Dei fleste får visse restriksjonar på bevegelsar i proteseleddet.

Kor lenge du må vere på sjukehuset, blir vurdert individuelt og kan variere frå 2 til 7 dagar. 

Komplikasjonar

Ved alle kirurgiske inngrep er det risiko for komplikasjonar. 
 • Infeksjon: Vi gjer vårt beste for å førebygge infeksjon, men dette kan likevel førekomme hos ein liten andel av pasientane.
 • Blodpropp kan førekomme. Du kan redusere risikoen ved å vere mykje i aktivitet samt å bruke dei føreskrivne blodfortynnande medikamenta.
 • Nerveskade kan førekomme under inngrepet. 
 • Det nye proteseleddet kan gå ut av ledd, men dette hender sjeldan. Instruksjonar du får på forskjellige bevegelsar, er meint å forhindre dette, så det er viktig at du følger desse. Skulle protesen likevel gå ut av ledd, er dette svært smertefullt. Du vil då bli innlagt på sjukehus, og protesen blir sett på plass igjen.


Etter

Etter utskriving skal du fortsette treninga, enten aleine eller ved hjelp av fysioterapeut nær heimstaden din. Dei fleste skal bruke blodfortynnande medikament i 10–30 dagar samt smertestillande medikament i avtrappande doser etter utreise.

Ver merksam

Ved mistanke om infeksjon skal du raskt kontakte sjukehuset. Teikn på infeksjon er:

 • Raudheit, hevelse og varme i huda
 • Væske frå såret
 • Aukande smerter
 • Feber
 • Generell sjukdomsfølelseKontakt

Haugesund sjukehus Ortopedi, Haugesund

Kontakt Ortopedi, Haugesund

Oppmøtestad

1. etasje
Flyfoto av en by

Haugesund sjukehus

Karmsundgata 120, 5528 Haugesund

Transport

Det er fleire busstopp like ved og i nærleiken av Haugesund sjukehus.

www.kystbussen.no - Ruteinformasjon for Kystbussen (Bergen-Stord-Haugesund-Stavanger)

www.kolumbus.no - Ruteinformasjon om lokalbussar i Rogaland

Praktisk informasjon

Apoteket ligg i første etasje, like bak resepsjonen.

Opningstider:

Måndag-fredag kl. 08.00-16.30.

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Dette er sjølvsagt heilt greit, så lenge det er pasienten eller pårørande og vener det blir teke bilete av.
 
Det er ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsett ved sjukehusa. Vi har hatt fleire saker der bilete av medpasientar og tilsette har blitt publiserte på sosiale medium utan at dei har gjeve løyve om det. 

Vi håpar at du syner respekt for personvernet til alle du møter under opphaldet ved sjukehuset, og at du bare tar bilete av eigen familie og vener.​

​Kantina i  6.etasje er open for tilsette, pasientar og besøkande.

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 09.30-15.30. Stengt helger og heilagdagar.

Pasientkantine i 4-og 5.etasje er kun open for pasientar.

Fleire av sengepostane har eigne spiserom med enkel sjølvbetening for inneliggande pasientar. Ta kontakt med di avdeling.

Det ligg ein Narvesen kiosk i 1.etasje

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 06.30-21.00
Laurdag: 9.00-20.00
Søndag: 10.00-20.00 
​​​​​​​​​Ta med den faste medisinen du brukar. Det kan ta tid å få same medisin frå apoteket.

Diverre hender det at tjuveri finn stad på sjukehuset. La ​verdisaker vere igjen heime.

Ta med behagelege klede.

Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Av hygieniske grunnar er det ikkje tillate å gå barbeint på sjukehuset.

Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin. ​Hjelpemiddel du er avhengig av: til dømes stokk, ​krykker, rullator og rullestol.

God hygiene ein viktig faktor for å kunne gje god behandling til pasientane.

​Det er ikkje minibank ved sjukehuset. Narvesen i første etasje har bankterminal med moglegheit for uttak av pengar ved kjøp. Det er bank og minibank i Haugesund sentrum.

Parkeringshuset nord for sjukehuset er reservert pasientar og besøkande. Alle må betale for parkering. Dette gjer du på p-automatane enten med kort eller kontanter. I tillegg kan du benytte EasyPark appen.

Parkeringshuset har 3 ladeuttak.

Reserverte plassar for HC-parkering er utanfor hovudinngangen. Hugs å legge parkeringsbeviset godt synleg i frontruta.

Det er reserverte plassar for blodgivarar og dialysepasientar utanfor inngang C som ligg ut mot Karmsundsgata. Du vil få utlevert parkeringsbevis frå avdelingen dersom du har rett til å bruke dessa plassane.

Det er Haugesund Parkering Drift as som har oppfølging av parkeringshuset og parkeringane foran hovudinngangen. Eventuelle klager på p-avgift meldast til dei. Dette finn du også informasjon om på  p-automatane. 

Pris for å parkere på sjukehus i Helse Fonna er 25 kroner i timen. Makspris for eit døgn er 155 kroner.​