Undersøking

Kalorisk prøve

Kalorisk prøve blir gjort for å undersøke funksjonen i buegangane og balansenerva i det indre øyret.

Under prøven blir øyregangen varma opp eller kjølt ned ved hjelp av vatn eller luft. Dette utløyser væskestraum i buegangane i det indre øyret og kan gi svimmelheit og spesielle bevegelsar i auget (nystagmus). Desse augebevegelsane kan målast og resultatet kan seie noko om det er skade eller sjukdom i det indre øyret.

Før

  • Viss du bruker medisin mot svimmhelheit, må du ikkje ta desse same dagen som du skal til undersøking.
  • Viss du bruker medisinar, ta med oppdatert medisinliste (oversikt over medisinane dine).
  • Undersøkinga kan gi forbigåande kvalme. Det er derfor ikkje lurt å ete rett før undersøkinga.
  • Viss du er plaga med øyrevoks, kan du få dette fjerna før du kjem til undersøking. Dette kan du gjere hos lege. Mykje voks kan gi feilaktige resultat.
  • Dersom du treng følgje til undersøkinga, for eksempel grunna store plager med svimmelheit eller dårleg balanse, bør du diskutere dette med fastlegen din før undersøkinga.

Under

Du kan få på deg videobriller som måler augebevegelsane dine.

Stimulering med vatn eller luft blir gjort på begge sider, i 30-45 sekund på kvart øyre. Deretter observerer vi ufrivillige augebevegelsar (nystagmus).

Det er vanleg med eit par minutt av forbigåande svimmelheit. Denne reaksjonen varierer frå person til person.

Etter

Resultata blir tolka av lege.

Du kan vere i aktivitet som vanleg etter undersøkinga.

Ver merksam

Undersøkinga kan medføre forbigåande kvalme og svimmelheit. Smerter i øyret under stimuleringa er uvanleg, men kan skje.

Kontakt

Haugesund sjukehus Øre-nese-hals

Kontakt Øre-nese-hals

Oppmøtestad

Våre lokalar er i første etasje ved Haugesund sjukehus. Du kan bruke hovudinngangen og passere resepsjonen og sjukehusapoteket - du finn oss heilt i enden av korridoren.

Flyfoto av en by

Haugesund sjukehus

Karmsundgata 120, 5528 Haugesund

Transport

Det er fleire busstopp like ved og i nærleiken av Haugesund sjukehus.

www.kystbussen.no - Ruteinformasjon for Kystbussen (Bergen-Stord-Haugesund-Stavanger)

www.kolumbus.no - Ruteinformasjon om lokalbussar i Rogaland

Praktisk informasjon

Apoteket ligg i første etasje, like bak resepsjonen.

Opningstider:

Måndag-fredag kl. 08.00-16.30.

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Dette er sjølvsagt heilt greit, så lenge det er pasienten eller pårørande og vener det blir teke bilete av.
 
Det er ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsett ved sjukehusa. Vi har hatt fleire saker der bilete av medpasientar og tilsette har blitt publiserte på sosiale medium utan at dei har gjeve løyve om det. 

Vi håpar at du syner respekt for personvernet til alle du møter under opphaldet ved sjukehuset, og at du bare tar bilete av eigen familie og vener.​

​Kantina i  6.etasje er open for tilsette, pasientar og besøkande.

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 09.30-15.30. Stengt helger og heilagdagar.

Pasientkantine i 4-og 5.etasje er kun open for pasientar.

Fleire av sengepostane har eigne spiserom med enkel sjølvbetening for inneliggande pasientar. Ta kontakt med di avdeling.

Det ligg ein Narvesen kiosk i 1.etasje

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 06.30-21.00
Laurdag: 9.00-20.00
Søndag: 10.00-20.00 
​​​​​​​​​Ta med den faste medisinen du brukar. Det kan ta tid å få same medisin frå apoteket.

Diverre hender det at tjuveri finn stad på sjukehuset. La ​verdisaker vere igjen heime.

Ta med behagelege klede.

Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Av hygieniske grunnar er det ikkje tillate å gå barbeint på sjukehuset.

Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin. ​Hjelpemiddel du er avhengig av: til dømes stokk, ​krykker, rullator og rullestol.

God hygiene ein viktig faktor for å kunne gje god behandling til pasientane.

​Det er ikkje minibank ved sjukehuset. Narvesen i første etasje har bankterminal med moglegheit for uttak av pengar ved kjøp. Det er bank og minibank i Haugesund sentrum.

Parkeringshuset nord for sjukehuset er reservert pasientar og besøkande. Alle må betale for parkering. Dette gjer du på p-automatane enten med kort eller kontanter. I tillegg kan du benytte EasyPark appen.

Parkeringshuset har 3 ladeuttak.

Reserverte plassar for HC-parkering er utanfor hovudinngangen. Hugs å legge parkeringsbeviset godt synleg i frontruta.

Det er reserverte plassar for blodgivarar og dialysepasientar utanfor inngang C som ligg ut mot Karmsundsgata. Du vil få utlevert parkeringsbevis frå avdelingen dersom du har rett til å bruke dessa plassane.

Det er Haugesund Parkering Drift as som har oppfølging av parkeringshuset og parkeringane foran hovudinngangen. Eventuelle klager på p-avgift meldast til dei. Dette finn du også informasjon om på  p-automatane. 

Pris for å parkere på sjukehus i Helse Fonna er 25 kroner i timen. Makspris for eit døgn er 155 kroner.​