Behandling

Narkose hos barn

Anestesi er eit anna namn for bedøving eller narkose  og betyr «utan følelse». Anestesi blir brukt for å sikre at pasienten ikkje har smerter og ubehag når det vert utført undersøking eller operasjon. Ein forelder/føresett er med inn på operasjonsstua, til barnet har sovna.
Tre jenter og ein anestesisjukepleiar på operasjonsstova. Her får dei lytte på kvarandre med eit ekte stetoskop.

Hei! Skal du også på sjukehuset? Eg kan vise deg korleis det var då eg var der. (Alle foto: Elisabet Vollset Lien)

Det er viktig at barnet eller ungdomen får forberede seg. Barn og unge som veit ein del om kva som skal skje, er mindre redde og deltar meir aktivt.

Planlegging av anestesi

Vi ønsker å planlegge godt før de kjem inn, derfor er det viktig at vi har nøyaktig informasjon om barnet, som:

  1. Alder
  2. Vekt
  3. Allergiar og andre sjukdommar
  4. Faste medisinar
  5. Lause tenner

Alle formar for bedøving har ein risiko, og vår viktigaste jobb er å førebygge og minske denne risikoen. Er du usikker eller har spørsmål, ta kontakt med aktuell avdeling.

Dersom barnet er forkjøla eller fått akutt sjukdom, kontakt sjukehuset for å høyre om undersøkinga eller operasjonen må utsetjast.

Tre jenter leiker med oksygenmaske og stetoskop.
I ventetida på sjukehuset kan du leike, lese, sjå film/TV eller sjå litt på maska som du skal puste oksygen i. Det gjorde eg.

Ein sjukepleier frå poliklinikken ringer nokre dagar før operajsonen for å høyre om barnet er klar til operasjon og gi dykk informasjon om kva som skal skje på operasjonsdagen.

Før

Faste

Barnet må ikkje ete noko eller drikke mjølkeprodukter etter kl. 24.00 kvelden før operasjonen. Dei kan heller ikkje bruke drops eller tyggegummi. Barnet kan drikke klare væsker som vann, saft, tynn juice utan fruktkjøtt frem til 2 timer før operasjonen.

Dei 2 siste timane før operasjonen kan ikkje barnet ete eller drikke noko som helst.
Dersom barnet bruker medisinar eller inhalasjonar, skal desse takast med til sjukehuset. Anestesilegen avgjer kva for medisiner som skal takast.                

Det er viktig å fylje instruksane for faste med tanke på barnets helse og sikkerheit i narkose.   

Hygiene

Barnet må møter nydusja/ bada og i reine klede. Ta gjerne med kosedyr og noko å lese i. 

Oppmøte

Dykk skal møte på ØNH-poliklinikk som i 1 etasje. Her vil barnet få tildelt sjukehusklede og seng. Vi har garderobeskap med lås som dykk kan oppbevare klede i. 

Avslappande medisiner
Barnet vil få ein bedøvingskrem på hendene og innsida av olbogen. Dette er fordi barnet skal få ei innsett ei venekanyle. Det er gjennom venekanyla barnet får medisiner. Barnet vil få smertestillande medisiner før, under og etter operasjonen. Dykk må vere førebudd på at det kan bli ventetid på operasjonsdagen. Det er kun ein pårørande som kan vere med barnet inn på operasjonsstuen til barnet sovnar.Under

Anestesi

Anestesilege bestemmer kva bedøving som er best for kvart enkelt barn.

Når barn og unge skal ha narkose og sove, får dei fleste sovemedisin i venekanyla. Av og til blir sovemedisinen gitt som gass, som ein pustar inn via ei maske. For å forberede barnet best mogeleg er det viktig å fortelje at alle som skal operere pustar inn oksygen i maska før dei sovnar.

Som foreldre/føresette avtaler de med avdelinga om kvar de ventar medan barnet søv.

Ei jente på operasjonsstova pustar i ei maske. Anestesisjuk held ein ballong som ein blåser opp når ein pustar i maska.
Her pustar eg i maska og ser om eg klarer å blåse opp ballongen.

Etter

Oppvaking                           

Barnet kan ver uroleg etter narkosen. Årsaka kan vere sovemedisinen, og treng ikkje å vere på grunn av ubehag eller smerter etter undersøkinga/operasjonen.

Det er viktig at barnet får ro i denne fasen. Vi anbefaler difor at kun ein pårørande er med på oppvakningen. 

Smertelindring
                  
Barnet får behandling for smerter og eventuelt kvalme. Dette i form av stikkpiller eller medisin i venekanyla. Mange operasjonar gir noko ubehag eller smerter etterpå, og vi har medisinar som vi gir dersom barnet trenger det.

Heimreise

Dei fleste operasjonane er dagkirurgi. det vil sei at barnet får reise heim same dag. Før heimreise vil legen snakke med dykk om kva ein må passe på etter undersøkinga/operasjonen. Og de vil få  informasjon om eventuelt bruk av smertestillande medisin. Dersom barnet har meir enn 1time reiseveg må overnatte på hotell saman med pårørande første natten etter operasjonen. Det er sjukepleier på avdelingen som ordnar med overnatting. 

Ver merksam

Blødingar etter operasjonar er sjeldan.
Om barnet begynner å blø i større mengder etter at de er komen heim, kontakt sjukehuset eller ring 113.

Det er vanleg å ha litt høgare temperatur dagen etter operasjonen. Dersom barnet har feber over 38,5 grader, eller feber i meir enn 3 dagar, kan det vere teikn på infeksjon og lege må kontaktast.

Ta gjerne kontakt med den aktuelle avdelinga, dersom de har fleire spørsmål.

Kontakt

Haugesund sjukehus Øre-nese-hals

Kontakt Øre-nese-hals

Oppmøtestad

Våre lokalar er i første etasje ved Haugesund sjukehus. Du kan bruke hovudinngangen og passere resepsjonen og sjukehusapoteket - du finn oss heilt i enden av korridoren.

Flyfoto av en by

Haugesund sjukehus

Karmsundgata 120, 5528 Haugesund

Transport

Det er fleire busstopp like ved og i nærleiken av Haugesund sjukehus.

www.kystbussen.no - Ruteinformasjon for Kystbussen (Bergen-Stord-Haugesund-Stavanger)

www.kolumbus.no - Ruteinformasjon om lokalbussar i Rogaland

Praktisk informasjon

Apoteket ligg i første etasje, like bak resepsjonen.

Opningstider:

Måndag-fredag kl. 08.00-16.30.

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Dette er sjølvsagt heilt greit, så lenge det er pasienten eller pårørande og vener det blir teke bilete av.
 
Det er ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsett ved sjukehusa. Vi har hatt fleire saker der bilete av medpasientar og tilsette har blitt publiserte på sosiale medium utan at dei har gjeve løyve om det. 

Vi håpar at du syner respekt for personvernet til alle du møter under opphaldet ved sjukehuset, og at du bare tar bilete av eigen familie og vener.​

​Kantina i  6.etasje er open for tilsette, pasientar og besøkande.

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 09.30-15.30. Stengt helger og heilagdagar.

Pasientkantine i 4-og 5.etasje er kun open for pasientar.

Fleire av sengepostane har eigne spiserom med enkel sjølvbetening for inneliggande pasientar. Ta kontakt med di avdeling.

Det ligg ein Narvesen kiosk i 1.etasje

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 06.30-21.00
Laurdag: 9.00-20.00
Søndag: 10.00-20.00 
​​​​​​​​​Ta med den faste medisinen du brukar. Det kan ta tid å få same medisin frå apoteket.

Diverre hender det at tjuveri finn stad på sjukehuset. La ​verdisaker vere igjen heime.

Ta med behagelege klede.

Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Av hygieniske grunnar er det ikkje tillate å gå barbeint på sjukehuset.

Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin. ​Hjelpemiddel du er avhengig av: til dømes stokk, ​krykker, rullator og rullestol.

God hygiene ein viktig faktor for å kunne gje god behandling til pasientane.

​Det er ikkje minibank ved sjukehuset. Narvesen i første etasje har bankterminal med moglegheit for uttak av pengar ved kjøp. Det er bank og minibank i Haugesund sentrum.

Parkeringshuset nord for sjukehuset er reservert pasientar og besøkande. Alle må betale for parkering. Dette gjer du på p-automatane enten med kort eller kontanter. I tillegg kan du benytte EasyPark appen.

Parkeringshuset har 3 ladeuttak.

Reserverte plassar for HC-parkering er utanfor hovudinngangen. Hugs å legge parkeringsbeviset godt synleg i frontruta.

Det er reserverte plassar for blodgivarar og dialysepasientar utanfor inngang C som ligg ut mot Karmsundsgata. Du vil få utlevert parkeringsbevis frå avdelingen dersom du har rett til å bruke dessa plassane.

Det er Haugesund Parkering Drift as som har oppfølging av parkeringshuset og parkeringane foran hovudinngangen. Eventuelle klager på p-avgift meldast til dei. Dette finn du også informasjon om på  p-automatane. 

Pris for å parkere på sjukehus i Helse Fonna er 25 kroner i timen. Makspris for eit døgn er 155 kroner.​