Behandling

Nasemuslingforminsking

Krymping av nasemuslingane vert kalla conchotomi med radiobøleteknikk. Operasjonen vert utført på pasientar som er tett i det eine eller begge nasebora på grunna forstørra nasemuslingar. Operasjonen skal gjere nasen meir open.

Før

Piercing i andlet/tunge må fjernast før inngrepet. Du kan ha på øyredobbar.

Viss du bruker Albyl-E som blodfortynnane medisin kan du ta dette som vanleg.
Bruker du Marevan må du ta kontakt med sjukehuset. Det kan vere du må slutte på desse medisinene nokre dagar før inngrepet.

Du kan ete å drikke som vanleg før ingrepet. 

Under

Operasjonen vert utført som dagkirurgi og tek om lag 20-30 minutt. Du får lokalbedøving. Først med bedøving på ein bomullsdott i nasen, og deretter med sprøyte i sjølve nasemuslingen.

Til operasjonen vert det brukt eit spesielt utstyr/nål som sender radiobølgjestråler (varme) inn under slimhinna i nasemuslingen, og får dermed slimhinna til å trekke seg saman/skrumpe. Slik vert det betre plass til å puste gjennom nasa.

Sjølve inngrepet tek berre nokre minutt.

Dei fleste opplever lite ubehag under inngrepet, men enkelte kan få lokale smerter og/eller bløding.


g_1f2ebce7_fe59_48f3_856f_d26b40d4666b


Etter

Transport

Du kan reise heim etter inngrepet. Det kan hende du må ta nokre medisiner som gjer at du ikkje kan køyre bil etterpå. Du må derfor avtale at nokon er med deg på sjukehuset, eller kjem å hentar deg. 

Mat og drikke

Du kan ikkje ete varm mat eller ha varme drikker dei 2-3 første dagane etter inngrepet. Det er fordi det kan auke faren for blødning. 

Smertestillande
Du vil oppleve noe smerte eller ubehag i nasen dei første 2-3 dagane. Då kan du bruke paracetamol som smertestillande. Følg dosering som står på pakken. 

Skylje nasen

Det er vanleg å ha snue med litt blod i fra nasen dei første dagane. Nokre pasientar har tampongar i nasen til dagen etter. Når tampongane er fjernet skal du skylje nasen med saltvatn minst tre gonger dagleg. Kok opp 1 liter vatn og bland i 1 stroken spiseskei salt og avkjøl. Saltvatnet snufsar du  inn i nasen frå handa di eller ved bruk av eit nasehorn. Dette skal du gjere i 14 dagar. 

Det kan ta opptil 2 månader før du merker betring.

Bruk av nasespray

Viss du bruker reseptbelagt nasespray kan du starte opp att med den ei veke etter inngrepet.

Fravær /aktivitet

Det er ikkje vanleg med sjukmelding etter inngrepet, men du skal unngå trening i to veker grunna blødningsfare. 

Kontakt

Haugesund sjukehus Øre-nese-hals

Kontakt Øre-nese-hals

Oppmøtestad

Våre lokalar er i første etasje ved Haugesund sjukehus. Du kan bruke hovudinngangen og passere resepsjonen og sjukehusapoteket - du finn oss heilt i enden av korridoren.

Flyfoto av en by

Haugesund sjukehus

Karmsundgata 120, 5528 Haugesund

Transport

Det er fleire busstopp like ved og i nærleiken av Haugesund sjukehus.

www.kystbussen.no - Ruteinformasjon for Kystbussen (Bergen-Stord-Haugesund-Stavanger)

www.kolumbus.no - Ruteinformasjon om lokalbussar i Rogaland

Praktisk informasjon

Apoteket ligg i første etasje, like bak resepsjonen.

Opningstider:

Måndag-fredag kl. 08.00-16.30.

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Dette er sjølvsagt heilt greit, så lenge det er pasienten eller pårørande og vener det blir teke bilete av.
 
Det er ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsett ved sjukehusa. Vi har hatt fleire saker der bilete av medpasientar og tilsette har blitt publiserte på sosiale medium utan at dei har gjeve løyve om det. 

Vi håpar at du syner respekt for personvernet til alle du møter under opphaldet ved sjukehuset, og at du bare tar bilete av eigen familie og vener.​

​Kantina i  6.etasje er open for tilsette, pasientar og besøkande.

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 09.30-15.30. Stengt helger og heilagdagar.

Pasientkantine i 4-og 5.etasje er kun open for pasientar.

Fleire av sengepostane har eigne spiserom med enkel sjølvbetening for inneliggande pasientar. Ta kontakt med di avdeling.

Det ligg ein Narvesen kiosk i 1.etasje

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 06.30-21.00
Laurdag: 9.00-20.00
Søndag: 10.00-20.00 
​​​​​​​​​Ta med den faste medisinen du brukar. Det kan ta tid å få same medisin frå apoteket.

Diverre hender det at tjuveri finn stad på sjukehuset. La ​verdisaker vere igjen heime.

Ta med behagelege klede.

Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Av hygieniske grunnar er det ikkje tillate å gå barbeint på sjukehuset.

Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin. ​Hjelpemiddel du er avhengig av: til dømes stokk, ​krykker, rullator og rullestol.

God hygiene ein viktig faktor for å kunne gje god behandling til pasientane.

​Det er ikkje minibank ved sjukehuset. Narvesen i første etasje har bankterminal med moglegheit for uttak av pengar ved kjøp. Det er bank og minibank i Haugesund sentrum.

Parkeringshuset nord for sjukehuset er reservert pasientar og besøkande. Alle må betale for parkering. Dette gjer du på p-automatane enten med kort eller kontanter. I tillegg kan du benytte EasyPark appen.

Parkeringshuset har 3 ladeuttak.

Reserverte plassar for HC-parkering er utanfor hovudinngangen. Hugs å legge parkeringsbeviset godt synleg i frontruta.

Det er reserverte plassar for blodgivarar og dialysepasientar utanfor inngang C som ligg ut mot Karmsundsgata. Du vil få utlevert parkeringsbevis frå avdelingen dersom du har rett til å bruke dessa plassane.

Det er Haugesund Parkering Drift as som har oppfølging av parkeringshuset og parkeringane foran hovudinngangen. Eventuelle klager på p-avgift meldast til dei. Dette finn du også informasjon om på  p-automatane. 

Pris for å parkere på sjukehus i Helse Fonna er 25 kroner i timen. Makspris for eit døgn er 155 kroner.​