Undersøking, Dopamintransporter scintigrafi

Nukleærmedisinsk undersøkelse av hjernen, DaTSCAN

Undersøkinga blir gjord for å kunne vise forandringar i dopaminaktiviteten av hjernen. Desse forandringane kan oppstå ved til dømes Parkinsons sjukdom. Vi nyttar eit sporstoff merkt med ei lita mengd radioaktivitet for å kunne seie noko om dopaminaktiviteten i hjernen. Vi bruker eit gammakamera eller ein SPECT/CT for å ta bileta.

Før

Om du ikkje kan møte til timen, ber vi deg gi beskjed om dette så fort som mogleg etter at du har fått innkallingsbrevet.

Om du er gravid, kan vere gravid eller om du ammar, skal du ta kontakt med nukleærmedisinsk avdeling så raskt som mogleg etter at du har fått innkalling til undersøking. I dei aller fleste tilfella skal då denne undersøkinga ikkje gjennomførast.

Viktige førebuingar

  • Ikkje ta med gravide eller små barn som følgje til undersøkinga.
  • Det er nokre medikament du ikkje bør ta før du kjem til undersøkinga. Sjå innkallingsbrevet for nærare informasjon om kva medikament du må slutte med på førehand.
  • Du kan ete og drikke som vanleg.
  • Du må kunne liggje stille på ryggen på ein undersøkingsbenk i omtrent 30 minutt medan bileta blir tekne

Under

Du får sett inn ein kanyle i ei blodåre i armen. Dette er nødvendig for å kunne gi deg stoffa som skal takast opp i kroppen din. Du vil få eit stoff som blokkerer opptak i skjoldbruskkjertelen, dette stoffet får du anten i blodåra eller som ein tablett.

Så får du eit sporstoff merkt med ei lita mengd radioaktivitet som blir teken opp i dopamintransporterar i hjernen. Vi tek bilete omtrent 3 timar etter at du har fått sporstoffet.

Når vi tek bileta må du liggje på ryggen med hovudet i ei hovudstøtte. Gammakameraet kjem nært hovudet ditt for å få så gode bilete som mogleg. Det tek omtrent 30 minutt å ta bileta.

Etter

Du kan reise heim når undersøkinga er ferdig.

Det tek nokre timar før den vesle mengda radioaktivitet er ute av kroppen din.

Bileta skal etterbehandlast og granskast av legar ved nukleærmedisin. Svar på undersøkinga blir sendt til legen som har tilvist deg.

Kontakt

Haugesund sjukehus Nevrologisk seksjon

Kontakt Nevrologisk seksjon

Oppmøtestad

Sengeposten 5V finn du i 5. etasje og nevrologisk poliklinikk i 6. etasje. Bruk heisen ved Narvesen i 1. etasje.

Flyfoto av en by

Haugesund sjukehus

Karmsundgata 120, 5528 Haugesund

Transport

Det er fleire busstopp like ved og i nærleiken av Haugesund sjukehus.

www.kystbussen.no - Ruteinformasjon for Kystbussen (Bergen-Stord-Haugesund-Stavanger)

www.kolumbus.no - Ruteinformasjon om lokalbussar i Rogaland

Praktisk informasjon

Apoteket ligg i første etasje, like bak resepsjonen.

Opningstider:

Måndag-fredag kl. 08.00-16.30.

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Dette er sjølvsagt heilt greit, så lenge det er pasienten eller pårørande og vener det blir teke bilete av.
 
Det er ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsett ved sjukehusa. Vi har hatt fleire saker der bilete av medpasientar og tilsette har blitt publiserte på sosiale medium utan at dei har gjeve løyve om det. 

Vi håpar at du syner respekt for personvernet til alle du møter under opphaldet ved sjukehuset, og at du bare tar bilete av eigen familie og vener.​

​Kantina i  6.etasje er open for tilsette, pasientar og besøkande.

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 09.30-15.30. Stengt helger og heilagdagar.

Pasientkantine i 4-og 5.etasje er kun open for pasientar.

Fleire av sengepostane har eigne spiserom med enkel sjølvbetening for inneliggande pasientar. Ta kontakt med di avdeling.

Det ligg ein Narvesen kiosk i 1.etasje

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 06.30-21.00
Laurdag: 9.00-20.00
Søndag: 10.00-20.00 
​​​​​​​​​Ta med den faste medisinen du brukar. Det kan ta tid å få same medisin frå apoteket.

Diverre hender det at tjuveri finn stad på sjukehuset. La ​verdisaker vere igjen heime.

Ta med behagelege klede.

Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Av hygieniske grunnar er det ikkje tillate å gå barbeint på sjukehuset.

Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin. ​Hjelpemiddel du er avhengig av: til dømes stokk, ​krykker, rullator og rullestol.

God hygiene ein viktig faktor for å kunne gje god behandling til pasientane.

​Det er ikkje minibank ved sjukehuset. Narvesen i første etasje har bankterminal med moglegheit for uttak av pengar ved kjøp. Det er bank og minibank i Haugesund sentrum.

Parkeringshuset nord for sjukehuset er reservert pasientar og besøkande. Alle må betale for parkering. Dette gjer du på p-automatane enten med kort eller kontanter. I tillegg kan du benytte EasyPark appen.

Parkeringshuset har 3 ladeuttak.

Reserverte plassar for HC-parkering er utanfor hovudinngangen. Hugs å legge parkeringsbeviset godt synleg i frontruta.

Det er reserverte plassar for blodgivarar og dialysepasientar utanfor inngang C som ligg ut mot Karmsundsgata. Du vil få utlevert parkeringsbevis frå avdelingen dersom du har rett til å bruke dessa plassane.

Det er Haugesund Parkering Drift as som har oppfølging av parkeringshuset og parkeringane foran hovudinngangen. Eventuelle klager på p-avgift meldast til dei. Dette finn du også informasjon om på  p-automatane. 

Pris for å parkere på sjukehus i Helse Fonna er 25 kroner i timen. Makspris for eit døgn er 155 kroner.​