Behandling

Operasjon av nasepolypper og/eller biholer

Målet med operasjonen er å opne opp slik at nase og biholer blir ventilert. Du vil puste betre med nasen, det blir mindre snørr og slim, presset i biholene blir mindre og for ein del pasientar blir luktesansen betre. I tillegg får du mindre plager med biholebetennelsar. Dei fleste vil merke forventa effekt av inngrepet allereie etter 2-4 veker.

Bihulebetennelse kan være svært smertefullt, men går ofte over av seg selv. Dersom symptomene ikke forsvinner, finnes det behandling som hjelper.

Les meir på helsenorge.no

Før

Medisinar
Dersom du bruker blodfortynnande medisinar, må du ta kontakt oss for å høyre om du skal stoppe å ta desse nokre dagar før inngrepet.

Mat og drikke
Du kan spise og drikke som vanleg før inngrepet. Etter inngrepet skal du unngå varm mat og drikke i 2-3 dagar etter operasjonen fordi dette kan auke faren for blødning.


Under

Under inngrepet bruker kirurgen eit endoskop. Det er eit liten røyr med ei forstørrande linse eller kamera. Kirurgen sett endoskopet inni eit nasebor, fører det mot opningen til biholene og vidare til området med eventuelle polyppar. Det blir brukt små instrument for å fjerne bein, slimhinne/polyppar og andre hindringar som blokkerer biholene. 

Operasjonen tek vanlegvis mellom 1-2 timar og du blir observert i ca. 2 timar etterpå. Du kan vanlegvis reise heim same dag som du er operert. 


g_8e69894a_1406_4fc0_8bb0_f7bf1dac2bb4

Etter

Transport
Etter inngrepet reiser du heim. Du må sjølv sørge for at du har nokon som kan hente deg. Det hender at vi må gje medisinar under inngrepet som gjer at du ikkje kan køyre bil etterpå. 

Generelt om heimreise     
Du skal ikkje vera aleine fyrste kveld og og natt etter inngrepet.  Pasientar som har meir enn 1 time reiseveg, overnattar med ein vaksen pårørande på pasienthotell. Vi bestiller dette. 

Smertelindring
Dei fleste har litt smerter over nasen og panna etter operasjonen. Ta smertestillande medisin etter legen si anbefaling.  Den første kvelden er det lurt å kjøle ned nasen med isbiter i ein klut eller liknande. Det kan hjelpe på smertene og redusere renning av blodtilblanda snue fra nasen grunna tampongane.

Skyll med saltvatn
Tampongane i nasen løyser seg opp, men det er viktig at du starter med å skylje nasen med saltvatn 3 dagen etter operasjonen. Det skal du gjere 3-4 gonger dagleg til du kjem tilbake for ei opprenskning, omlag 7 dager etter operasjonen. Då vil legen avgjere kor lenge du skal halde fram med dette.

Du kan lage eiget saltvatn. Kok opp 1 liter vatn og tilset 1 stroken spiseskei salt og kjøl av. Saltvatnet snufsar du inn i nasen fra handa di eller ved hjelp av eit naseskyljehorn.

Det er viktig at du ikkje snyt deg!

Bruk av nasespray
Dersom du bruker reseptbelagt nasespray, skal du starte opp att med denne 2 veker etter operasjonen.    

Fråvær /Aktivitet
Etter operasjonen skal du ta det med ro. Unngå fysisk aktivitet (sport/gym) og tunge løft i 14 dagar. Det er vanleg med sjukmelding i omlag ei veke.  Be om sjukemelding eller fråværserklæring dersom du treng det.

Dusj/bad   
Du kan dusje som normalt, men unngå karbad den første veka. Varmt badevatn aukar blodsirkulasjonen og kan gje aukt risiko for bløding.

Kontroll / oppfølging
Etter omlag 7 dager kjem du tilbake til poliklinikken for å rense opp i nasen og kontroll.


Generelt
Det kan ta opp til ein månad før du kjenner full effekt av operasjonen grunna opphovna slimhinner. Luktesansen kan vera redusert for ei stund. Det er svært sjeldan at ein mister luktesansen heilt. Ein annan svært sjeldan komplikasjon er at synet vert påverka. 

Ver merksam

Ver merksemd 
Komplikasjonar hender sjeldan. Det er normalt dei første tolv dagane etter operasjonen at ein kan blø litt frå nasen. Ein av 100  pasientar kan få større blødingar. Ta kontakt med sjukehuset om blødingen ikkje stoppar.

Infeksjon er sjeldan men kan hende hos ca. 2-5 % av pasientane. Symptoma på infeksjon er aukande smerte, hevelse og feber. Det kan kjennast ut som ein akutt biholebetennelse.

Svært sjeldan oppstår det  endringar på synet eller skade på auga i forbindelse med operasjonen. Fordi biholene ligg svært nær hjerne kan det skje ein lekkasje av hjernevæske. Om det skulle skje må du ha ein ny operasjon for å lukke lekkasjen.

Kontakt

Haugesund sjukehus Øre-nese-hals

Kontakt Øre-nese-hals

Oppmøtestad

Våre lokalar er i første etasje ved Haugesund sjukehus. Du kan bruke hovudinngangen og passere resepsjonen og sjukehusapoteket - du finn oss heilt i enden av korridoren.

Flyfoto av en by

Haugesund sjukehus

Karmsundgata 120, 5528 Haugesund

Transport

Det er fleire busstopp like ved og i nærleiken av Haugesund sjukehus.

www.kystbussen.no - Ruteinformasjon for Kystbussen (Bergen-Stord-Haugesund-Stavanger)

www.kolumbus.no - Ruteinformasjon om lokalbussar i Rogaland

Praktisk informasjon

Apoteket ligg i første etasje, like bak resepsjonen.

Opningstider:

Måndag-fredag kl. 08.00-16.30.

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Dette er sjølvsagt heilt greit, så lenge det er pasienten eller pårørande og vener det blir teke bilete av.
 
Det er ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsett ved sjukehusa. Vi har hatt fleire saker der bilete av medpasientar og tilsette har blitt publiserte på sosiale medium utan at dei har gjeve løyve om det. 

Vi håpar at du syner respekt for personvernet til alle du møter under opphaldet ved sjukehuset, og at du bare tar bilete av eigen familie og vener.​

​Kantina i  6.etasje er open for tilsette, pasientar og besøkande.

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 09.30-15.30. Stengt helger og heilagdagar.

Pasientkantine i 4-og 5.etasje er kun open for pasientar.

Fleire av sengepostane har eigne spiserom med enkel sjølvbetening for inneliggande pasientar. Ta kontakt med di avdeling.

Det ligg ein Narvesen kiosk i 1.etasje

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 06.30-21.00
Laurdag: 9.00-20.00
Søndag: 10.00-20.00 
​​​​​​​​​Ta med den faste medisinen du brukar. Det kan ta tid å få same medisin frå apoteket.

Diverre hender det at tjuveri finn stad på sjukehuset. La ​verdisaker vere igjen heime.

Ta med behagelege klede.

Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Av hygieniske grunnar er det ikkje tillate å gå barbeint på sjukehuset.

Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin. ​Hjelpemiddel du er avhengig av: til dømes stokk, ​krykker, rullator og rullestol.

God hygiene ein viktig faktor for å kunne gje god behandling til pasientane.

​Det er ikkje minibank ved sjukehuset. Narvesen i første etasje har bankterminal med moglegheit for uttak av pengar ved kjøp. Det er bank og minibank i Haugesund sentrum.

Parkeringshuset nord for sjukehuset er reservert pasientar og besøkande. Alle må betale for parkering. Dette gjer du på p-automatane enten med kort eller kontanter. I tillegg kan du benytte EasyPark appen.

Parkeringshuset har 3 ladeuttak.

Reserverte plassar for HC-parkering er utanfor hovudinngangen. Hugs å legge parkeringsbeviset godt synleg i frontruta.

Det er reserverte plassar for blodgivarar og dialysepasientar utanfor inngang C som ligg ut mot Karmsundsgata. Du vil få utlevert parkeringsbevis frå avdelingen dersom du har rett til å bruke dessa plassane.

Det er Haugesund Parkering Drift as som har oppfølging av parkeringshuset og parkeringane foran hovudinngangen. Eventuelle klager på p-avgift meldast til dei. Dette finn du også informasjon om på  p-automatane. 

Pris for å parkere på sjukehus i Helse Fonna er 25 kroner i timen. Makspris for eit døgn er 155 kroner.​