Behandling

Skeiv nase, operasjon

Skeiv nase kan rettast ut ved ein operasjon som er kalla rhinoplastikk. Operasjonen skal gjøre nasen meir open ved å lage den ytre delen av nasen rettare. For å rette nasen må vi ofte fjerne litt brusk inni nasen. Det kan hende vi må meisla bort litt bein på ytre del av nasen.

Før

Før operasjonen må vi vete om du har sjukdommar eller allergiar og om du bruker medisiner. Dette kan ha relevans for operasjonen eller narkosen og det kan vere aktuelt å bli vurdert av anestesilege før operasjonsdagen.

Alle må på førehand fylle ut "Egenmeldingsskjema om helsetilstand" . Dette er for at sjukehuset skal vete om sjukdommar eller symptomer som må vurderast før operasjonen og for å vurdere om du skal leggast inn før eller etter operasjonen.

Har de tidlegare hatt spesielle erfaringar frå bedøving eller narkose, vil vi gjerne at de fortel oss om det. Har det vore problem med anestesi ved andre sjukehus, bør de om mogleg skaffe kopi av anestesijournal og ta den med til oss.

Ta med medisinlisten din til sjukehuset dersom du har det. Gi også beskjed om du bruker naturmedisiner eller kosttilskudd. Det er anestesilegen som avgjer kva for medisiner du kan ta før operasjonen.

Faste
Du skal faste før operasjonen. Det betyr at du ikkje kan ete fast føde eller drikke mjølkeprodukt (dette inkluderer yoghurt) etter kl. 24.00 kvelden før operasjonen. Du kan drikke litt klare væsker som saft, tynn juice utan fruktbitar og vatn frem til 2 timar før oppmøtetid på operasjonsdagen. Etter dette kan du ikkje ete eller drikke noko. Du kan heller ikkje bruke drops eller tyggegummi. Du bør ikkje bruke røyk eller snus dei siste 6 timane før operasjonen.

Hygiene
Det er viktig at du dusjar og vaskar håret heime på operasjonsdagen eller kvelden før.
Du kan ikkje ha på deg ringer, klokker, piercinger, kontaktlinser, sminke eller neglelakk før operasjonen. Briller og høyreapparat kan du ha på.

Sjukehuset må vete om du har tannproteser, bro, krone, stift eller lause tenner. Proteser kan du behalde til du er inne på operasjonsstuen. Dei må takast ut før du sovnar.

Oppmøte
På sjukehuset møter du personell som tek i mot deg og du får utdelt sjukehusklede og seng. Vi har garderobeskap med lås kor du kan oppbevare eigendelane dine. Førebu deg på at det kan bli venting denne dagen.
For å redusere smerte etter operasjon vil du få smertestillande.


Under

Operasjonen blir gjort i narkose. Anestesisjukepleiar og anestesilege passer på at du søv godt og får rett mengde bedøving. Blodtrykk, puls og mengda surstoff i blodet målast gjennom heile inngrepet.

Operasjonen blir gjort gjennom nasebora. Kirurgen fjernar og retter på brusk og bein på naseskiljeveggen. Dette er for å lage god plass på begge sider av veggen. Det blir sett inn tampongar i begge nasebora for å stanse blødingar.  Skiljeveggen blir støtta opp med mjuke plater og du får gips på nasen.


g_ddd67915_99e6_462d_94ec_17f595fe940f

Etter

Etter operasjonen må du vere på oppvakningsrommet i minst 1 time. Du vil få medisinar for smerte og eventuelt for kvalme dersom du treng det. 

Heimreise
Alle som får utført rhinoplastikk kan i utgangspunktet reise heim same dag. Pasientar som har meir enn 1 time reiseveg, overnattar med ein vaksen pårørande på pasienthotell.  Ingen får forlate sjukehuset aleine etter ein operasjon, du må avtale at nokon kan kome og hente deg. Du skal heller ikkje være aleine første kvelden eller natta etter operasjonen.

Smertelindring
Før heimreise vil legen og sjukepleiar snakka med deg om kva du må passe på etter operasjon. Du vil og få informasjon om bruk av smertelindring. Legen sender elektronisk resept på smertestillande som du kan hente på apoteket. Det er lurt å kjøle ned nasen den første kvelden. Du kan pakke inn is i ein pose eller ein klut. Hold den på nasen så lenge du orker. Det er vanleg at det renn litt blod frå nasen dei første dagane. 

Skyljing med saltvatn
Nesetampongene blir vanlegvis fjerna dagen etter operasjonen. Etter at tampongane er fjerna må du byrje å skylje nasen med saltvatn. Du kan kjøpe ferdig utblanda saltvatn på apoteket eller lage sjølv. Då kokar opp 1 liter vatn og tilsett 1 stroken matskei salt. Saltvatnet bør ha kroppstemperatur når du bruker det. Saltvatnet må du snufs inn i nasen minst 3 gonger dagleg. Dette skal du gjere frem til første kontroll, eller i minimum to veker. 

Kontroll/oppfølging
Det er vanleg med kontroll etter 1 dag for å fjerne tampongane i nasen. Etter 7 dagar kjem du på kontroll for å fjerne støtteplater, gips og sting. Deretter er det vanlegvis kontroll etter 6 månadar.   

Sjukmelding
Det er vanleg med sjukmelding i 7-10 dagar. Det varierer ut frå kva arbeid du har. 

Trening og aktivitet
Du må ikkje trene i dei første 2 vekene etter operasjonen. Etter 2 veker kan du starte med roleg trening og auke etter kvart. Kontaktidrett, som for eksempel fotball, må du unngå i 6 veker.   

Bruk av nasespray
Nokre pasientar bruker nasespray som Nasonex, Avamys, Rhinocort eller Flutide Nasal. Du bør vente ein månad etter operasjonen før du bruker nasespray. Det er fordi det er hevelse, skorper og gammalt blod i nasen den fyrste tida etter operasjonen.

Når kan du snyte deg?
Det er vanleg renn litt blod og sårvæske får nasen dei første 2 dagane etter operasjon, men du bør vente 10 dagar etter operasjonen før du snyt deg. Ved snyting oppstår det eit høgt trykk i nasen og det kan lage blødningar. Skyl heller nasen med saltvatn.

Du kan føle deg tettare i nasen dei første dagane etter operasjonen. Det er fordi slimhinnene er hovne. Når støtteplatene blir fjerna vil nasen kjennast meir open. Det tek vanlegvis ein månad før du kjenner kor open nasen blir.

Mat og drikke
Unngå varm mat og drikke i to dagar etter operasjonen. Varmen kan gjere at du lettare begynn å blø. 

Generelt
Det er vanleg at nasen ikkje vert heilt rett etter operasjonen.
Hevelse rundt auga er også vanleg. Infeksjon er sjeldan, men dersom nasen vert raud eller om du får feber må du kontakte oss. 

Luktesansen blir ofte dårligare ei stund etter operasjonen, men kjem tilbake etter kvart. Det er svært sjeldan at ein opplever varig tap av luktesans. Ta kontakt dersom du blør store mengder eller ikkje klarar å stoppe blødinga. Ta også kontakt om du har teikn på infeksjon som feber, smerte eller nedsett allmenntilstand.

For ein liten del av pasientane blir det ikkje lettare å puste gjennom nasen.  I nokre av desse tilfella kan det vere tilrådeleg med ny operasjon.
Ver merksam

Sjeldne komplikasjonar 
Enkelte pasientar kan oppleve ein bli veldig sensitiv i øvre tannrekke og i gane den første tida etter operasjonen.
I nokre sjeldne tilfelle kan det oppstå hol på naseskiljeveggen. Dersom dette fører til plager i form av nasetettheit, skorpedanning, bløding eller spesiell lyd ved pusting kan det vere at du må gjennom ny operasjon.
I andre sjeldne tilfelle kan det utviklast hud-, blautvevs- og nerveskadar og tørre slimhinner med skorpedanning.
Forandring av ytre nase med senking av naseryggen og forskyving av brusken i naseskiljeveggen kan også i sjeldne tilfelle skje.

Kontakt

Haugesund sjukehus Øre-nese-hals

Kontakt Øre-nese-hals

Oppmøtestad

Våre lokalar er i første etasje ved Haugesund sjukehus. Du kan bruke hovudinngangen og passere resepsjonen og sjukehusapoteket - du finn oss heilt i enden av korridoren.

Flyfoto av en by

Haugesund sjukehus

Karmsundgata 120, 5528 Haugesund

Transport

Det er fleire busstopp like ved og i nærleiken av Haugesund sjukehus.

www.kystbussen.no - Ruteinformasjon for Kystbussen (Bergen-Stord-Haugesund-Stavanger)

www.kolumbus.no - Ruteinformasjon om lokalbussar i Rogaland

Praktisk informasjon

Apoteket ligg i første etasje, like bak resepsjonen.

Opningstider:

Måndag-fredag kl. 08.00-16.30.

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Dette er sjølvsagt heilt greit, så lenge det er pasienten eller pårørande og vener det blir teke bilete av.
 
Det er ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsett ved sjukehusa. Vi har hatt fleire saker der bilete av medpasientar og tilsette har blitt publiserte på sosiale medium utan at dei har gjeve løyve om det. 

Vi håpar at du syner respekt for personvernet til alle du møter under opphaldet ved sjukehuset, og at du bare tar bilete av eigen familie og vener.​

​Kantina i  6.etasje er open for tilsette, pasientar og besøkande.

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 09.30-15.30. Stengt helger og heilagdagar.

Pasientkantine i 4-og 5.etasje er kun open for pasientar.

Fleire av sengepostane har eigne spiserom med enkel sjølvbetening for inneliggande pasientar. Ta kontakt med di avdeling.

Det ligg ein Narvesen kiosk i 1.etasje

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 06.30-21.00
Laurdag: 9.00-20.00
Søndag: 10.00-20.00 
​​​​​​​​​Ta med den faste medisinen du brukar. Det kan ta tid å få same medisin frå apoteket.

Diverre hender det at tjuveri finn stad på sjukehuset. La ​verdisaker vere igjen heime.

Ta med behagelege klede.

Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Av hygieniske grunnar er det ikkje tillate å gå barbeint på sjukehuset.

Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin. ​Hjelpemiddel du er avhengig av: til dømes stokk, ​krykker, rullator og rullestol.

God hygiene ein viktig faktor for å kunne gje god behandling til pasientane.

​Det er ikkje minibank ved sjukehuset. Narvesen i første etasje har bankterminal med moglegheit for uttak av pengar ved kjøp. Det er bank og minibank i Haugesund sentrum.

Parkeringshuset nord for sjukehuset er reservert pasientar og besøkande. Alle må betale for parkering. Dette gjer du på p-automatane enten med kort eller kontanter. I tillegg kan du benytte EasyPark appen.

Parkeringshuset har 3 ladeuttak.

Reserverte plassar for HC-parkering er utanfor hovudinngangen. Hugs å legge parkeringsbeviset godt synleg i frontruta.

Det er reserverte plassar for blodgivarar og dialysepasientar utanfor inngang C som ligg ut mot Karmsundsgata. Du vil få utlevert parkeringsbevis frå avdelingen dersom du har rett til å bruke dessa plassane.

Det er Haugesund Parkering Drift as som har oppfølging av parkeringshuset og parkeringane foran hovudinngangen. Eventuelle klager på p-avgift meldast til dei. Dette finn du også informasjon om på  p-automatane. 

Pris for å parkere på sjukehus i Helse Fonna er 25 kroner i timen. Makspris for eit døgn er 155 kroner.​