Behandling

Skeiv naseskiljevegg, operasjon

Dei fleste har ein meir eller mindre skeiv naseskiljevegg. Dersom forskyvinga er stor, kan kan det føre til tett nase, biholeinfeksjonar, søvnproblem, snorking eller nedsett luktesans. Ein operasjon kan gjere det betre.

Skeiv naseskiljevegg kan vere medfødd eller kome som følgje av slag mot nasen. Fordi vevet i ansiktet og nasen endrar seg med alderen, kan tidlegare ubetydeleg forskyving av naseskiljeveggen bli meir problematisk med åra.
Tilvising og vurdering

Fastlege eller avtalespesialist henviser til behandling i sjukehus. Ved tilvising frå avtalespesialist blir pasienten sett direkte opp til operasjon med mindre det er bede om vurdering på førehand.

Før

Før operasjonen må vi vite om du har sjukdommar eller allergiar og om du bruker medisiner. Dette kan ha relevans for operasjonen eller narkosen og det kan vere aktuelt å bli vurdert av anestesilege før operasjonsdagen.

Alle må på førehand fylle ut "Egenmeldingsskjema om helsetilstand" . Dette er for at sjukehuset skal vite om sjukdommar eller symptomer som må vurderast før operasjonen og for å vurdere om du skal leggast inn før eller etter operasjonen.

Har de tidlegare hatt spesielle erfaringar frå bedøving eller narkose, vil vi gjerne at de fortel oss om det. Har det vore problem med anestesi ved andre sjukehus, bør de om mogleg skaffe kopi av anestesijournal og ta den med til oss.

Det er viktig at sykehuset veit kva for medisinar du bruker, spesielt gjeld dette blodfortynnande medisiner (for eksempel Albyl, Plavix, Efient, Brilique, Marevan, Xarelto, Eliquis, Pradaxa, Persantin).Ta med medisinlisten din til sjukehuset dersom du har det. Gi også beskjed om du bruker naturmedisiner eller kosttilskudd. Det er anestesilegen som avgjer kva for medisiner du kan ta før operasjonen. 

Faste
Du skal faste før operasjonen. Det betyr at du ikkje kan ete fast føde eller drikke mjølkeprodukt (dette inkluderer yoghurt) etter kl. 24.00 kvelden før operasjonen. Du kan drikke litt klare væsker som saft, tynn juice utan fruktbitar og vatn frem til 2 timar før oppmøtetid på operasjonsdagen. Etter dette kan du ikkje ete eller drikke noko. Du kan heller ikkje bruke drops eller tyggegummi. Du bør ikkje bruke røyk eller snus dei siste 6 timane før operasjonen. 

Hygiene
Det er viktig at du dusjar og vaskar håret heime på operasjonsdagen eller kvelden før. 

Du kan ikkje ha på deg ringar, klokker, piercingar, kontaktlinser, sminke eller neglelakk før operasjonen. Briller og høyreapparat kan du ha på. 

Sjukehuset må vite om du har tannprotesar, bro, krone, stift eller lause tenner. Protesar kan du behalde til du er inne på operasjonsstova. Dei må takast ut før du sovnar. 

Oppmøte
De møter på øyre-nase-hals avdelinga i 1.etg. Der møter du personell som tek i mot deg og du får utdelt sjukehusklede og seng. Vi har garderobeskap med lås kor du kan oppbevare eigendelane dine. Førebu deg på at det kan bli venting denne dagen.

For å redusere smerte etter operasjon vil du få smertestillande.


Under

Operasjonen foregår gjennom nasebora. Kirurgen rettar på brusk og bein på naseskiljeveggen slik at det blir god plass på begge sidene.

Det blir sett inn tampongar i begge nasebor for å stanse eventuelle blødningar og gi støtte. Skiljeveggen blir støtta opp med mjuke plater.

I enkelte tilfelle treng ein ikkje plater eller tampongar og ein kan oppnå stabile forhold med nokre sting.


Etter

Dei fleste kan reise heim same dag. Dersom du har meir enn ein times reiseveg, må du overnatte ei natt ved sjukehusets avtalehotell. Etter operasjonen blir du observert minst 1 time. Ein lege undersøker deg før heimreise. Du må ha følge heim. Du kan ikkje køyre bil sjølv og må ha ein vaksen person med deg første kvelden og natta etter operasjonen.

Saltvannsskylling av nasen
Det er viktig å skylle nasen godt med saltvatn frå dag 1 etter operasjonen eller etter at tampongane er fjerna. Du kan kjøpe ferdig utblanda saltvatn på apoteket eller lage dette sjølv. Kok opp 1 liter vatn og tilsett 1 spiseskjei salt. Saltvatnet skal ha kroppstemperatur ved bruk. Det er tilrådd å skylle 3–4 ganger dagleg fram til første etterkontroll eller i minimum 2 veker. Du kan bruke sprøyte eller nasehorn.

Sjukmelding
Det er vanleg med sjukmelding i 7 dagar, men det kan varierer.

Kontroll
Kontroll etter 1-2 dagar for å fjerne tampongane i nasen.
Kontroll etter 7-10 dagar hos lege på sjukehuset.
Enkelte pasientar blir også sette opp til kontroll etter 6 månadar.

Trening/aktivitet
Du bør ikkje trene eller ta tunge løft dei første 2 vekene etter operasjonen. Etter 2 veker kan du starte forsiktig og auke treninga gradvis. Kontaktidrett (ballspel etc.) bør du unngå i 6 veker.

Bruk av nasespray
Ein del pasientar bruker nasespray som Nasonex, Avamys, Rhinocort eller Flutide Nasal. Du kan vente sju dagar etter operasjonen før du bruker nasespray igjen då det er hevelse, skorper og gammalt blod i nasen den første tida etter operasjonen.

Når kan du snyte deg?
Du bør ikkje snyte deg dei første 10 dagane etter operasjonen. Ved snyting/blåsing oppstår det eit høgt trykk i nasen og dette kan framprovosere blødningar og er ikkje bra i tilhelingsprossessen. Det er derimot heilt ok å trekke luft innover.

Generelt kan du føle deg litt tettare i nasen dei første dagane etter operasjonen fordi slimhinnene reagerer med hevelse etter kirurgi. Når platene blir fjerna etter ca 7 dagar vil nasen som regel kjennast open.

Unngå svært varm mat og drikke i to dagar etter operasjonen på grunn av blødningsfare. Det er ikkje uvanleg med noko siving av blodtilblanda sårvæske dei første to dagane etter operasjonen.


Ver merksam

Ver merksam
Ta kontakt dersom du begynner å blø kontinuerleg eller i store mengder. Ta også kontakt ved teikn på infeksjon som feber, smerte eller nedsatt allmenntilstand.

Sjeldne komplikasjonar
Nokre gonger kan det oppstå arrdanning etter operasjonen, men desse kan fjernast i lokalbedøving.
Enkelte pasientar kan oppleve lett sensibilitetsforstyrring i øvre tannrekke og gane den første tida etter operasjonen.
I nokre sjeldne tilfelle kan det oppstå hol på naseskilleveggen. Det kan då bli naudsynt med ny operasjon dersom dette fører til plager i form av nasetettheit, skorpedanning, blødning eller spesiell lyd ved pusting.
I andre sjeldne tilfelle kan det utviklast hud-, blautvevs- og nerveskadar og tørre slimhinner med skorpedanning.
Forandring av ytre nase med senkning av naseryggen og forskyvning av brusken på naseskilleveggen kan også i sjeldne tilfelle forekomme. Dette kan gi nye symptom og kan kreve ny operasjon.


Kontakt

Haugesund sjukehus Øre-nese-hals

Kontakt Øre-nese-hals

Oppmøtestad

Våre lokalar er i første etasje ved Haugesund sjukehus. Du kan bruke hovudinngangen og passere resepsjonen og sjukehusapoteket - du finn oss heilt i enden av korridoren.

Flyfoto av en by

Haugesund sjukehus

Karmsundgata 120, 5528 Haugesund

Transport

Det er fleire busstopp like ved og i nærleiken av Haugesund sjukehus.

www.kystbussen.no - Ruteinformasjon for Kystbussen (Bergen-Stord-Haugesund-Stavanger)

www.kolumbus.no - Ruteinformasjon om lokalbussar i Rogaland

Praktisk informasjon

Apoteket ligg i første etasje, like bak resepsjonen.

Opningstider:

Måndag-fredag kl. 08.00-16.30.

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Dette er sjølvsagt heilt greit, så lenge det er pasienten eller pårørande og vener det blir teke bilete av.
 
Det er ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsett ved sjukehusa. Vi har hatt fleire saker der bilete av medpasientar og tilsette har blitt publiserte på sosiale medium utan at dei har gjeve løyve om det. 

Vi håpar at du syner respekt for personvernet til alle du møter under opphaldet ved sjukehuset, og at du bare tar bilete av eigen familie og vener.​

​Kantina i  6.etasje er open for tilsette, pasientar og besøkande.

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 09.30-15.30. Stengt helger og heilagdagar.

Pasientkantine i 4-og 5.etasje er kun open for pasientar.

Fleire av sengepostane har eigne spiserom med enkel sjølvbetening for inneliggande pasientar. Ta kontakt med di avdeling.

Det ligg ein Narvesen kiosk i 1.etasje

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 06.30-21.00
Laurdag: 9.00-20.00
Søndag: 10.00-20.00 
​​​​​​​​​Ta med den faste medisinen du brukar. Det kan ta tid å få same medisin frå apoteket.

Diverre hender det at tjuveri finn stad på sjukehuset. La ​verdisaker vere igjen heime.

Ta med behagelege klede.

Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Av hygieniske grunnar er det ikkje tillate å gå barbeint på sjukehuset.

Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin. ​Hjelpemiddel du er avhengig av: til dømes stokk, ​krykker, rullator og rullestol.

God hygiene ein viktig faktor for å kunne gje god behandling til pasientane.

​Det er ikkje minibank ved sjukehuset. Narvesen i første etasje har bankterminal med moglegheit for uttak av pengar ved kjøp. Det er bank og minibank i Haugesund sentrum.

Parkeringshuset nord for sjukehuset er reservert pasientar og besøkande. Alle må betale for parkering. Dette gjer du på p-automatane enten med kort eller kontanter. I tillegg kan du benytte EasyPark appen.

Parkeringshuset har 3 ladeuttak.

Reserverte plassar for HC-parkering er utanfor hovudinngangen. Hugs å legge parkeringsbeviset godt synleg i frontruta.

Det er reserverte plassar for blodgivarar og dialysepasientar utanfor inngang C som ligg ut mot Karmsundsgata. Du vil få utlevert parkeringsbevis frå avdelingen dersom du har rett til å bruke dessa plassane.

Det er Haugesund Parkering Drift as som har oppfølging av parkeringshuset og parkeringane foran hovudinngangen. Eventuelle klager på p-avgift meldast til dei. Dette finn du også informasjon om på  p-automatane. 

Pris for å parkere på sjukehus i Helse Fonna er 25 kroner i timen. Makspris for eit døgn er 155 kroner.​