Undersøking

Spyttkjertelbiopsi

Spyttkjertelbiopsi blir utført ved mistanke om Sjøgrens syndrom. Undersøkinga kan utelukke andre tilstandar og stille ein sikker diagnose.

Tilvising og vurdering

Dei fleste pasientane blir tilvist frå revmatolog, men nokre blir også tilvist frå ØNH-lege, fastlege og tannlege.

Før

Du bør vere frisk, og ikkje ha oppkast eller feber. Ta kontakt med oss om du er i tvil. 

Dersom du brukar blodfortynnande medisin som Marevan, må du ta kontakt med oss ved øye-nase-hals seinast 10 dagar før operasjonen, med mindre anna er avtalt.

Under

Operasjonen blir gjort i lokalbedøving, og operasjonstida varierer frå 15 til 30 minutt. Operasjonssår i munnen og på innsida av leppa blir sydd med sjølvoppløysande tråd. Spyttkjertlane som blir tatt ut blir sendt til analyse ved patologisk avdeling.

Etter

Du kan reise heim, eller på arbeid, rett etter inngrepet. Før heimreise får du snakke med legen, som informerer deg om operasjonen og om eventuelle forholdsreglar. Om du er operert på ei av leppene, skal du vere forsiktig med strekk på leppa, fordi såret då kan sprekke opp. Sjukemelding er ikkje nødvendig, bortsett frå eventuelt dagen inngrepet utførast. Du kan bli nummen i leppa etter operasjonen. Dette er nesten alltid forbigåande.

Smertestillande

Lokalbedøvinga går ut etter eit par timar. Du kan trenge smertestillande nokre dagar etter operasjonen. Dersom du har smerter etter heimreise held det oftast med smertestillande paracetamol tablettar. Følg dosering anbefalt på pakken frå apoteket.

Bløding

For å minske risikoen for bløding skal du halde deg i ro operasjonsdagen. Ikkje ta del i trening eller annan tung fysisk aktivitet operasjonsdagen.

Mat og drikke 

Operasjonsdagen skal mat og drikke vere avkjølt eller kald for å minske ubehag og risiko for bløding. Du bør vente med å ete eit par timar, til lokalbedøvinga er gått ut.

Vi anbefaler at du skyller munnen med vatn etter måltida i nokre dagar, slik at matrestar ikkje festar seg i såret.

Svar på biopsien

Når svaret på analysen av spyttkjertelprøvane kjem tilbake til oss, sender vi det videre til henvisande lege. Svar og eventuelt videre kontrollar får du hos den som har tilvist deg.

Ver merksam

Nokre pasientar opplever å bli nummen i leppa. I svært sjeldne tilfelle kan det bli varig.

Kontakt

Haugesund sjukehus Øre-nese-hals

Kontakt Øre-nese-hals

Oppmøtestad

Våre lokalar er i første etasje ved Haugesund sjukehus. Du kan bruke hovudinngangen og passere resepsjonen og sjukehusapoteket - du finn oss heilt i enden av korridoren.

Flyfoto av en by

Haugesund sjukehus

Karmsundgata 120, 5528 Haugesund

Transport

Det er fleire busstopp like ved og i nærleiken av Haugesund sjukehus.

www.kystbussen.no - Ruteinformasjon for Kystbussen (Bergen-Stord-Haugesund-Stavanger)

www.kolumbus.no - Ruteinformasjon om lokalbussar i Rogaland

Praktisk informasjon

Apoteket ligg i første etasje, like bak resepsjonen.

Opningstider:

Måndag-fredag kl. 08.00-16.30.

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Dette er sjølvsagt heilt greit, så lenge det er pasienten eller pårørande og vener det blir teke bilete av.
 
Det er ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsett ved sjukehusa. Vi har hatt fleire saker der bilete av medpasientar og tilsette har blitt publiserte på sosiale medium utan at dei har gjeve løyve om det. 

Vi håpar at du syner respekt for personvernet til alle du møter under opphaldet ved sjukehuset, og at du bare tar bilete av eigen familie og vener.​

​Kantina i  6.etasje er open for tilsette, pasientar og besøkande.

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 09.30-15.30. Stengt helger og heilagdagar.

Pasientkantine i 4-og 5.etasje er kun open for pasientar.

Fleire av sengepostane har eigne spiserom med enkel sjølvbetening for inneliggande pasientar. Ta kontakt med di avdeling.

Det ligg ein Narvesen kiosk i 1.etasje

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 06.30-21.00
Laurdag: 9.00-20.00
Søndag: 10.00-20.00 
​​​​​​​​​Ta med den faste medisinen du brukar. Det kan ta tid å få same medisin frå apoteket.

Diverre hender det at tjuveri finn stad på sjukehuset. La ​verdisaker vere igjen heime.

Ta med behagelege klede.

Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Av hygieniske grunnar er det ikkje tillate å gå barbeint på sjukehuset.

Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin. ​Hjelpemiddel du er avhengig av: til dømes stokk, ​krykker, rullator og rullestol.

God hygiene ein viktig faktor for å kunne gje god behandling til pasientane.

​Det er ikkje minibank ved sjukehuset. Narvesen i første etasje har bankterminal med moglegheit for uttak av pengar ved kjøp. Det er bank og minibank i Haugesund sentrum.

Parkeringshuset nord for sjukehuset er reservert pasientar og besøkande. Alle må betale for parkering. Dette gjer du på p-automatane enten med kort eller kontanter. I tillegg kan du benytte EasyPark appen.

Parkeringshuset har 3 ladeuttak.

Reserverte plassar for HC-parkering er utanfor hovudinngangen. Hugs å legge parkeringsbeviset godt synleg i frontruta.

Det er reserverte plassar for blodgivarar og dialysepasientar utanfor inngang C som ligg ut mot Karmsundsgata. Du vil få utlevert parkeringsbevis frå avdelingen dersom du har rett til å bruke dessa plassane.

Det er Haugesund Parkering Drift as som har oppfølging av parkeringshuset og parkeringane foran hovudinngangen. Eventuelle klager på p-avgift meldast til dei. Dette finn du også informasjon om på  p-automatane. 

Pris for å parkere på sjukehus i Helse Fonna er 25 kroner i timen. Makspris for eit døgn er 155 kroner.​