Behandling

Spyttkjertelstein, fjerning med operasjon

Spyttstein er ein stein som blir danna i ein utførselsgong frå ein av spyttkjertlane. Steindanninga kan gi blokkering av utførselsgongen, hevelse i kjertelen, smerter og eventuelt betennelser.

Tilvising og vurdering

Fastlegen din sender tilvising til øyre-nase-hals ved sjukehuset.

Før

Det er viktig at du er frisk før operasjon. Du bør ikkje ha oppkast eller feber. Ta kontakt om du er i tvil. 

Hygiene

For å minske risikoen for infeksjonar må du dusje og vaske håret kvelden før operasjonen.

Medisinar

Dersom du bruker blodfortynnande medisin som Marevan og Albyl-E, og dette ikke er avklart på førehand, må du kontakte avdelinga seinast 10 dagar før operasjonen.

Under

Operasjonsdagen

Du skal ta faste medisinar om morgonen som vanleg. Lag ei liste over dei medisinane du bruker til sjukehuset, og ta ho med deg til sjukehuset. Du kan ete frukost som vanleg. Det er fint om du ikkje har på deg sminke, smykke, ringar, piercing og parfyme.

Sjølve operasjonen blir gjort i lokalbebedøving, og varer frå 30 minutt til 1 time.

Etter

Like etter operasjonen vil legen snakke med deg og informere om korleis det gjekk og eventuelle omsyn ein må ta. Dersom det er sydd sting under operasjonen, blir det brukt sjølvoppløysande tråd som forsvinn av seg sjølv.

Du kan dra heim etter operasjonen, og det kan vere aktuelt med sjukemelding. Legen vurderer dette.

Smertestillande

Lokalbedøvinga vil gå ut eit par timar etter operasjonen. Du kan trenge smertestillande nokre dagar etter inngrepet. Dersom du har smerter etter heimreise, kan du ta smertestillande tablettar som Paracetamol eller Ibux. Følg doseringa som er anbefalt på pakken.

Bløding

For å minske risikoen for bløding skal du halde deg i ro operasjonsdagen etter inngrepet. Ikkje ta del i trening eller anna tung fysisk aktivitet på operasjonsdagen og dagen etter.

Mat og drikke

Mat og drikke skal vere avkjølt eller kald operasjonsdagen for å minske ubehag og risiko for blødning. Du bør vente med å ete eit par timar, til lokalbedøvinga er gått ut.

Vi anbefaler deg å skylje munnen med vatn etter måltid i nokon dagar etter operasjonen. Dette for at matrester ikkje skal leggje seg i såret.

Ver merksam

Bløding og infeksjon kan oppstå etter kirurgiske inngrep. Du får informasjon om dette når du er på sjukehuset.

Kontakt

Haugesund sjukehus Øre-nese-hals

Kontakt Øre-nese-hals

Oppmøtestad

ØNH-resepsjon, 1. etasje.
Flyfoto av en by

Haugesund sjukehus

Karmsundgata 120, 5528 Haugesund

Transport

Det er fleire busstopp like ved og i nærleiken av Haugesund sjukehus.

www.kystbussen.no - Ruteinformasjon for Kystbussen (Bergen-Stord-Haugesund-Stavanger)

www.kolumbus.no - Ruteinformasjon om lokalbussar i Rogaland

Praktisk informasjon

Apoteket ligg i første etasje, like bak resepsjonen.

Opningstider:

Måndag-fredag kl. 08.00-16.30.

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Dette er sjølvsagt heilt greit, så lenge det er pasienten eller pårørande og vener det blir teke bilete av.
 
Det er ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsett ved sjukehusa. Vi har hatt fleire saker der bilete av medpasientar og tilsette har blitt publiserte på sosiale medium utan at dei har gjeve løyve om det. 

Vi håpar at du syner respekt for personvernet til alle du møter under opphaldet ved sjukehuset, og at du bare tar bilete av eigen familie og vener.​

​Kantina i  6.etasje er open for tilsette, pasientar og besøkande.

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 09.30-15.30. Stengt helger og heilagdagar.

Pasientkantine i 4-og 5.etasje er kun open for pasientar.

Fleire av sengepostane har eigne spiserom med enkel sjølvbetening for inneliggande pasientar. Ta kontakt med di avdeling.

Det ligg ein Narvesen kiosk i 1.etasje

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 06.30-21.00
Laurdag: 9.00-20.00
Søndag: 10.00-20.00 
​​​​​​​​​Ta med den faste medisinen du brukar. Det kan ta tid å få same medisin frå apoteket.

Diverre hender det at tjuveri finn stad på sjukehuset. La ​verdisaker vere igjen heime.

Ta med behagelege klede.

Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Av hygieniske grunnar er det ikkje tillate å gå barbeint på sjukehuset.

Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin. ​Hjelpemiddel du er avhengig av: til dømes stokk, ​krykker, rullator og rullestol.

God hygiene ein viktig faktor for å kunne gje god behandling til pasientane.

​Det er ikkje minibank ved sjukehuset. Narvesen i første etasje har bankterminal med moglegheit for uttak av pengar ved kjøp. Det er bank og minibank i Haugesund sentrum.

Parkeringshuset nord for sjukehuset er reservert pasientar og besøkande. Alle må betale for parkering. Dette gjer du på p-automatane enten med kort eller kontanter. I tillegg kan du benytte EasyPark appen.

Parkeringshuset har 3 ladeuttak.

Reserverte plassar for HC-parkering er utanfor hovudinngangen. Hugs å legge parkeringsbeviset godt synleg i frontruta.

Det er reserverte plassar for blodgivarar og dialysepasientar utanfor inngang C som ligg ut mot Karmsundsgata. Du vil få utlevert parkeringsbevis frå avdelingen dersom du har rett til å bruke dessa plassane.

Det er Haugesund Parkering Drift as som har oppfølging av parkeringshuset og parkeringane foran hovudinngangen. Eventuelle klager på p-avgift meldast til dei. Dette finn du også informasjon om på  p-automatane. 

Pris for å parkere på sjukehus i Helse Fonna er 25 kroner i timen. Makspris for eit døgn er 155 kroner.​