Undersøking

Ultralyd av bryst

Ultralydundersøking blir gjort for å stille ei diagnose og er i dei fleste tilfelle eit supplement til mammografi. Det er ei målretta undersøking i høve til tilvisingsårsak, som gjerne er ein kul i brystet, eller endringar som er sett ved mammografi. Unntaket er unge kvinner der det ofte berre blir gjort ultralyd.

Indikasjonar for "klinisk" ultralydundersøking av bryst

  • Ved palpable lesjoner og ikkje konklusiv mammografi
  • Preoperativt hos kvinner med mammografisk tett parenchym og palpabelt eller ikkje-palpabelt verifisert mammakarsinom for å påvise eventuell multifokalitet og bilaterale forandringar (dersom MR eller kontrastmammografi ikkje blir utført)
  • Hos pasientar der mammografi ikkje kan gjennomførast
  • Som rettleiing for biopsi/merking

Ultralydundersøking (ultrasonografi) er i dag eit svært viktig supplement til mammografi. Hos kvinner under 35 år med eit benignt klinisk palpasjonsfunn kan ultralyd erstatte mammografi som basisundersøking.  

Før

Undersøkinga krev inga forebuing.

Under

Undersøkinga blir vanlegvis utført mens du ligg på ein benk. For å kunne lage bilde må det vere god kontakt mellom huda og lydhovudet på apparatet. For å få dette bruker vi alltid kontaktgelé på huda. Den kan kjennast litt kald med det same. Lydhovudet blir bevega fram og tilbake i det aktuelle området og det blir tatt ei rekke bilde. Undersøkinga gjer ikkje vondt. Av og til må den som undersøker deg trykke litt ekstra på lydhovudet for å få betre oversikt. Det kan kjennast litt ubehageleg, spesielt viss du allereie har smerter eller er øm i området.

Etter

Pasientar som er innlagt på sjukehuset kjem tilbake til avdelinga. Andre kan reise heim etter undersøkinga. Av og til kan den som undersøker deg gi svar direkte, men oftast vil du få svar gjennom legen som tilviste deg til undersøkinga i løpet av få dagar. Pasientar som er innlagt på sjukehuset får som regel svar neste dag.