Velkomen til Helse Fonna

Vi gir spesialiserte helsetenester til innbyggarane i Sunnhordland, Indre Hardanger og Nord-Rogaland.

A group of women in white coats

  Kalender

  • Astma
   Kurs for deg som har astma, og for dine pårørande.
   Astma
   2.
   mai
   2024
   2 dagar
  • Hjarte
   Vi vil at vegen vidare skal vere trygg for hjartepasientar og deira pårørande. På kurset får du vite kva du kan forvente og kva du skal gjere, og kven du kan kontakte.
   Hjarte
   16.
   mai
   2024
   2 dagar
  • Autisme
   Kurs for føresette til førskolebarn med autisme.
   Autisme
   23.
   mai
   2024
   2 dagar
  • Plutseleg vaksen
   Kurs for føresette til ungdom med utviklingsforstyrring om overgang frå ungdom til myndig.
   Plutseleg vaksen
   23.
   mai
   2024
   4 dagar
  • Tinnitus
   Kurs for deg som har tinnitus, og dine pårørande.
   Tinnitus
   24.
   mai
   2024
  • Hjarte
   Vi vil at vegen vidare skal vere trygg for hjartepasientar og deira pårørande. På kurset får du vite kva du kan forvente og kva du skal gjere, og kven du kan kontakte.
   Hjarte
   30.
   mai
   2024
   2 dagar