Enklere ordning for pasientreiser

Fra 1. oktober 2016 kan du søke om å få dekket pasientreisene dine på nett.

Publisert 30.09.2016

​Ny hovedregel er at reisen dekkes med en standardsats på kr 2,20 per kilometer. Regelen gjelder når reisen er lenger enn ti kilometer hver vei, og du ikke kan reise til lokal minstetakst med offentlig transport. Du velger da det transportmiddelet som passer best og utbetalingen blir den samme.

Søknadsprosessen forenkles også ved at pasienten ikke lenger må legge ved oppmøtebekreftelse på reiser som er gjennomført fra og med 1. oktober. Denne hentes fra offentlige registre, uansett om det søkes elektronisk eller på papir. Unntaket er når foreldre søker for barn mellom 12 – 18 år.

Pasienter kan fra oktober søke om å få dekket reiser til og fra behandling på nett. Dette gjelder reiser som dekkes med en standardsats per kilometer.

Selvbetjening på nett

Ved å logge deg inn på «Min helse» på den nasjonale helseportalen helsenorge.no får du tilgang til en elektronisk selvbetjeningsløsning.

Innlogging krever elektronisk ID på høyeste sikkerhetsnivå, tilsvarende innlogging i nettbanken. I første omgang er det pasienter og foresatte på vegne av egne barn under 18 år som kan søke elektronisk. Hvis det skal søkes om dekning av tilleggsutgifter, for eksempel parkering ved bruk av bil, eller kost og overnatting, må søknaden sendes på papir.

Den elektroniske selvbetjeningsløsningen er i utvikling, og det skal bli mulig å søke om dekning av tilleggsutgifter og utgifter for reiseledsager. Etter hvert som løsningen utvikles vil det også bli mulig å søke som ledsager, pårørende, foresatt og å søke om å få dekket andre tilleggsutgifter.

Søknad på papir

Alle kan velge å sende søknad på papir, hvis de ønsker det. Det er laget et nytt papirskjema med veiledning. Papirskjemaet er tilgjengelig på helsenorge.no og hos behandler. Det nye papirskjemaet skal brukes på reiser som foretas etter 1. oktober. For reiser som gjøres til og med 30. september, skal dagens skjema benyttes.

Mer informasjon på helsenorge.no

Pasientrettet informasjon og elektronisk søknadsskjema for å få dekket reiseutgifter finner du på helsenorge.no.

Pasientreiser har en egen YouTube-kanal med veiledning: