Helsearbeidarar. (Foto)

Vi treng deg som er sjukepleiar

I Helse Fonna er det over 900 sjukepleiarar. Kom og jobb med oss

Jobb med oss

Helse Fonna har 4000 tilsette. Du finn dei innanfor mange fagfelt og eit vidt spekter av jobbar. Blir du med?
Sjukepleiarar. (Foto)
Sist oppdatert 27.10.2021