Koronavirus


​Helse Fonna følgjer nasjonale råd frå Folkehelseinstituttet. Gå til fhi.no for oppdatert informasjon til befolkinga

helsenorge.no/koronavirus​ kan du ​sjå koronasertifikatet ditt, bestille test, ​laste ned Smittestopp-appen og sjå svaret dersom du har tatt koronatest.

Vi oppmodar alle om å møte til timen sin, men ber deg ta kontakt med oss på førehand dersom du har nyoppståtte symptom på luftvegsinfeksjon (hoste, feber, tungpust, endra smaks- eller luktesans). Bruk www.helsenorge.no for å sende oss melding dersom det er meir enn 48 timar til timen din. Ring 52 73 90 00 dersom det er kortare enn 48 timar til timen din. Vi beklagar at vi kan ha lang ventetid på telefon.

Dersom du har time på sjukehuset og må ha med deg ledsagar, skal vi legge til rette for det. 


Vi vil legge til rette for besøk/følgje til pasientar i størst mogeleg grad.

  • Visittida er 17.00-18.30
Er du smitta av covid-19? Då ber vi om at du ikkje kjem på besøk. Unnataket er besøk til alvorleg sjuke og fødande. Vi ber då om at du kontaktar den aktuelle avdelinga på førehand for avtale.


Det er innført karantenereglar knytt til covid-19. Sjå oppdaterte karantenereglar for blodgivarar. 

Desse karantenereglane vil kunne føre til mangel på blodgivarar som kan tappast, og gjer det enno viktigare at du som ikkje sjølv er i karantene (og elles er symptomfri) møter opp til blodgivning når du får innkalling fra oss.
Blodbanken minnar om at etablerte blodgivarar kan sette seg opp på ledige timar og endre time via appen «Blodbanken».

​Helse Fonna ber om at blodprøvar blir tatt ved fastlegekontoret så langt som mogleg. Det kan tidvis vere lang ventetid for å ta blodprøve.

Informasjon til studentar, lærlingar og hospitantar
Folkehelseinstituttet (FHI)

Folkehelseinstituttet har ansvar for å gi god informasjon til befolkinga om smittesituasjonen
Les meir på Folkehelseinstituttet sine nettsider
Skjermdump av fhi.no si forside
Sist oppdatert 05.04.2022