Entreprenørseminar for ByggHaugesund2020

Omlag 30 entreprenørar deltok måndag i entreprenørseminar på Haugesund sjukehus. I begynnelsen av 2018 blir det lyst ut enterprise for nytt sjukehusbygg, innan sommaren skal det kårast kven som vinn anbodet.

Publisert 24.10.2017
Sist oppdatert 01.03.2024

Til sommaren skal arbeidet med tilrettelegging av den nye sjukehustomta vere godt i gang, arbeidet med byggegrop startar på ved årskiftet.

Sjølve bygginga av ny sjukehusfløy startar om eit drygt år. Byggefasen er rekna å vere frå 2018 til 2021.

Det skal byggast ut 18000 kvadratmeter med nytt sjukehusbygg og 6000 kvadratmeter skal byggast om i dagens sjukehus.

I det nye sjukehusbygget skal det etablerast mellom anna nytt akuttmottak, nye operasjonsstover, fødeeining, intensiv og nytt laboratorium.

Det er allereie teikna inn flotte takhagar og betra uteareal.

Entreprenørane som i dag møtte til seminar fekk høyre om klare krav om kvalitet, ei absolutt kostnadsramme for prosjektet og at leverandørane må ha HMS «i ryggraden».

Sjå presentasjonen frå entreprenørseminaret (PDF 12,3 MB)

Les meir om ByggHaugesund2020