Filmpremiere på barneavdelinga

Stina Steingildra og Eirik Dankel (foto)
Publisert 19.04.2018
Sist oppdatert 01.03.2024
Helsepersonell som ser på TV. (Foto)

Sukkerfri champagnebrus og frukt sto på menyen. Men selv om rammen var festlig, er budskapet alvorlig. Dårlig regulert diabetes over tid øker risikoen for å få flere typer sykdommer senere i livet, som øyeskader, nyresvikt, hjerneslag, hjerteinfarkt og dårlig blodsirkulasjon som i verste fall kan ende med amputasjon.

– Rundt 40 prosent av barn og unge vi følger opp her på sykehuset har en godt nok regulert diabetes. Det er høyere enn landsgjennomsnittet som ligger på 33 prosent, men vi jobber selvsagt for at flere skal klare å regulere diabetesen sin godt nok, sier Bratke.

Heiko Bratke. (Foto)

Den første opplæringen er viktigst

– Det er viktig at både barnet og familien tidlig får god informasjon om sykdommen og lærer seg hvordan sykdommen kan reguleres best mulig. Forsking viser at den første opplæringen er den viktigste for å oppnå godt regulert diabetes også senere i livet, derfor legger vi stor vekt på den, sier den erfarne overlegen.

Ved nyoppdaget type 1 diabetes blir både barnet og familien lagt inn på sykehuset i fjorten dager. Her får de tett oppfølging og undervisning. Masse undervisning.

– Det er utrolig mye informasjon å ta inn. Vi har et godt undervisningsopplegg og følger familiene tett, men vi så rom for forbedring. Derfor ville vi lage filmer, forteller Bratke.

Sammen med kommunikasjonsavdelingen i Helse Fonna har Bratke og diabetesteamet laget sju filmer som tar for seg ulike deler av temaene i undervisningen. Tre til er under planlegging. Pasienten må blant annet lære seg hva diabetes er, om forskjellige insulintyper, å telle karbohydrater, dosere insulin, ta hensyn til planlagt og ikke planlagt fysisk aktivitet og mye mer. I filmen spiller diabetesteamet seg selv, og det er utstrakt bruk av grafikk for å forklare, forenkle og illustrere et komplisert budskap.

– Barn og unge er veldig vant med å bruke film for å lære. I motsetning til vanlig undervisning er filmene tilgjengelige når som helst og hvor som helst. I tillegg kan andre familiemedlemmer, lærere, trenere og andre som er tett på barnet få akkurat den samme informasjonen som barnet og foreldrene får i undervisning på sykehuset, bare ved å gå inn på YouTube, sier Bratke.

Filmene skal ikke erstatte kontakten mellom sykehuset og pasienten. Barnet og familien får fremdeles undervisning og tett oppfølging av diabetesteamet. Filmene er planlagt tekstet på flere språk. Bratke har allerede fått henvendelser fra sykehus andre steder i landet som er interessert i å bruke filmene.

Se filmene

 

Helsepersonell som ser på TV. (Foto)