Framtidas helseteneste

Før jul spurte Helse- og omsorgsdepartementet om høyringsinnspel til nasjonal strategi om psykisk helse. Klinikkdirektør for psykisk helsevern Kenneth Eikeset var ikkje vanskeleg å be.

Publisert 24.01.2017
Sist oppdatert 01.03.2024

Eikeset har klare tankar for framtida. Med felles akuttmottak i nytt bygg skal vi sjå heile mennesket, vi skal dele kunnskap og vi skal gi hjelp tidleg. Høyringsinnspelet blei sendt som ein video, og den kan du sjå her:

 

Les meir om nybygget på prosjektsidene ByggHaugesund2020.