Jubliantane vi feira i år

Helse Fonna hadde heile 64 jubilantar i 2023, som fekk gode ord og velfortent heider på jubilantarrangementet.

Magne Kydland
Publisert 16.05.2024

Tradisjonen tru gjorde Helse Fonna stas på medarbeidarar som i løpet av 2023 hadde vore samannhengande tilsette i 25 og 40 år.  Markeringa fann stad på restaurant Utsikten på Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus (HSR).

God mat, talar til jubilantane frå både leiarar og administrerande direktør Anders Hovland, overrekking av gåvekort og blomar, samt flott underhaldning av Mannskoret av 1914, gjorde kvelden til ei fin og høgtidleg oppleving for alle.

HR-direktør Kristin Marie Dahle ønskte velkomen, med desse orda:

– I dette rommet sit det hundrevis av år med erfaring frå Helse Fonna. Eraring som no og i mange år har komme kollegaer og pasientar til gode. Vi ønskjer å bruke denne kvelden til å setje pris på dykk som har gitt mange år av dykkar liv til teneste i Fonna. På ulike måtar har de gjort ein innsats for folk og føretak, sa Dahle.

Totalt var det 64 jubilantar i fjor, 55 av desse har vore tilsett i 25 år, og 9 i 40 år.

En gruppe mennesker som poserer for et bilde
40-årsjubilantane. (Foto: Eirik Dankel)

40 år

Klinikk for medisin Haugesund og Odda

Gabrielsen, Turid

Syre, Viviann Merete Bøe

Klinikk for medisinske tenester og beredskap

Helle, Elisabeth

Lien, Birgitte Kolbeinsen

Sørensen, Hild Margareth Blikra

Klinikk for psykisk helsevern og rus

Anderssen, Marianne Lund

Birkeland, Grete

Havn, Åse

Klinikk for somatikk stord

Angeltveit, Kirsten

En gruppe mennesker som poserer for et bilde
25 år for sjukehusa våre. (Foto: Eirik Dankel)

25 år

Bak frå venstre:

Administrerende direktør Anders Hovland

Torill Nernes

Anita Irene Sundal Ljosnes

Silje Eriksen Fonnes

Jorge Enrique Morales Del Pino

Arild Adelstein Andreassen

Julie Kristin Hagen

Line Mæland

Anne Wilhelmine Ness Emberland

Britt Johanne Rikstad Myklevoll

Atle Holm

Midtre rekke frå venstre:

Silje Iren Lie

Hilde Karin Eie

Iren Grude

Jan Fridtjof Rachor

Åse Lervik Steine

Mandeep Kaur

Alise Vaage

Aud Lisa Kjøl

Liss Bente Langelandsvik Knutsen

Ingebjørg Finne Davidsen

Randi Ellingsen Ødegaard

Katrine Grindheim

Foran frå venstre:

Ana Danielsen

Heidi Breistrand Bringsvor

Kjersti Vorland Dahl

Linda Marie Nordgård Markhus

Desse var også 25-årsjubilantar i år, men er ikkje på bilete:

Agasøster, Else Marie

Askeland, Nina Gunn

Escher, Karl-Heinz Walter Rudolf

Fagerland, Synnøve Bredahl

Flåte, Henny Grete

Hauge, Anne Britt

Hovden, Bente

Ingvaldsen, Roger

Jacobsen, Tove Austreim

Jordal, Linda

Juurmann, Tiina

Krossøy, Stian

Larsen, Jarle

Lindtner, Marie

Mehammer, Jannicke Elisabeth

Ness, Ingebjørg Eide

Nilsen, Linda

Petersen, Kurt-Henning

Raudstein, Monica

Riise, Ann Mari

Riise, Marta Espeland

Sandvin, Astrid Flaten

Skarsvåg, Wenche

Solheim, Grete

Thorbjørnsen, Lena

Tverborgvik, Randi Andersen

Tyssedalstveit, Ingvild Andersson

Varberg, Ewa Weronika

Øvrebø, Britt Jorunn