Opna ny ambulansestasjon i Vindafjord

Ambulansetenesta i Vindafjord dekkjer eit stort område og når dei set seg i bilen går det fort mange timar. Ambulansestasjonen deira er i Ølen og er splitter ny. Onsdag blei snora klipt av administrerande direktør Olav Klausen.

Eirik Dankel
Publisert 19.07.2021
Sist oppdatert 01.03.2024

– Det er alltid kjekt å opne ein flott ambulansestasjon. Vi har ei bra ambulanseteneste her med eit godt mannskap. Eg syns de gjer flott jobb.

Snorklipping. (Foto) 

Administrerande direktør Olav Klausen og leiar Nelly Karin Særsten Oma.

– Fantastisk bra

Dei første tankane om det nye bygget blei gjort for over ti år sidan – kva med å samle legevakt og ambulansetenesta i Vindafjord under same tak? Sjølve arbeidet starta i 2011 og i mai var det klart og teke i bruk av legevakt, legekontor og ambulansetenesta i Helse Fonna.

– Det har vore ein lang prosess, men resultatet er fantastisk bra, seier klinikkdirektør for medisinsk service og beredskap, Sverre Kolbeinsen Lien.

– Eg er stolt over kva vi har fått til og deltakinga under prosessen. Den nye stasjonen støtter opp under ambulansefaget.

Det nye bygget som husar Vindasjord ambulansen. (Foto)

Ambulansestasjonen er no samlokalisert med blant anna legevakt i Vindafjord.

Mange år med venting

Nelly Karin Særsten Oma er leiar for ambulansetenesta i Vindafjord. Opninga av den nye stasjonen ho og kollegaene skal nytte, har dei venta på.

– Dei siste fire og eit halvt åra har vi vore i midlertidige lokale. Nokre småting treng vi å få på plass enno, men eg er nøgd. Dette blir bra.

Og nye naboar er ein god ting.

– No kan vi ha eit betre og tettare samarbeid med legevakta. Vegen er kortare om det er noko.

Feiring av ny stasjon. (Foto)

Feiring av ny stasjon.

  • Har to døgnambulansar og ein beredskapsbil
  • Har 2100 oppdrag i året, det vil seie omtrent 5 i døgnet
  • Dekkjer eit stort område med Suldal, Sauda, Odda og Haugesund som ytterpunkt