Populært trainee-program

Helse Fonna tek inn fleire trainee-sjukepleiarar for kvart år. Her er sju av våre nye.

Publisert 01.09.2023
Sist oppdatert 01.03.2024

Traineesjukepleiarordninga ved Helse Fonna har vore ei populær ordning med mange søkjarar, mellom anna grunna høve for fast 100% stilling i føretaket.  

Her får dei nyutdanna sjukepleiarane fast stilling frå første dag, og i løpet av to år skal dei innom tre ulike avdelingar. 

Nyleg var det oppstart for 11 nye trainee-sjukepleiarar, 9 i Haugesund og 2 på Stord. 

–​ Helse Fonna har hatt traineeordning sidan 2014, og har tilsett 3-5 traineear kvart år. Dei siste åra har vi utvida ordninga noko, slik at vi i år har teke imot 11. Vi prøver å fordele traineeane slik at dei får vera innom både medisinsk, kirurgisk og psykiatrisk praksis, opplyser rådgjevar i Utdanning og kompetanseavdelinga i HR, Ingrid Hovden Stava. 
 

 
trainee.jpeg
Populært: Her er sju av våre 11 nye traineear, som nyleg starta på sine første to år i Helse Fonna. Frå venstre Emilie Figved Åsen, Natalie Sjursen, Cecelie Sætre, Marte Steinsvik Kolstø ​, Tina Le, Signe Malin Damm og Katrine Bendiksen. Foto: Magne Kydland