«Velg å leve» vant pris

«Velg å leve» prosjektet er tildelt Akuttpsykiatriprisen for 2018. Primus motor i prosjektet er et sterkt fagmiljø i Stavanger som har arbeidet målrettet og kontinuerlig over år for å forebygge selvmord. Helse Fonna har fått lov til å delta i prosjektet og skal bidra aktivt i tiden fremover.

Publisert 25.02.2021
Sist oppdatert 01.03.2024

I høst skal det blant annet være en felles kampanje for forebygging av selvmord. Akuttpsykiatriprisen deles årlig ut til en eller flere personer som med sitt arbeid har bidratt med noe særegent som gjør en forskjell. Prisen er først og fremst en heder til en verdig vinner, og består av et oljemaleri, et diplom og en sjekk på 10.000 kr. I tillegg inviteres årets vinner til å presentere prosjektet ved neste års konferanse.

Juryens begrunnelse kan du lese her

 «Velg å leve»

I en tid med økt fokus på risikovurderinger og forventninger til at helsetjenesten skal kunne forutse hendelser, tenker dette prosjektet annerledes og nyskapende i et vanskelig og alvorlig område.

Svært mange av de som tar sitt eget liv, har aldri vært i kontakt med psykisk helsehjelp i kommune eller spesialisthelsetjeneste. Dette er bakgrunnen for at «Velg å leve» retter sin oppmerksomhet ut mot hele befolkningen. Prosjektet har ingen å miste, og jobber for å redusere selvmord og selvmordsforsøk i Rogaland. Nettopp det at målgruppen strekker seg utover helseforetakenes pasientpopulasjon og har fokus på befolkningen, gjør prosjektet unikt og det forebyggende potensialet desto større.

"Velg å leve" er et samarbeidsprosjekt mellom Helse Stavanger og Helse Fonna opprettet i 2013. Over tid er det drevet bredt med opplysning og forebygging direkte ut til befolkningen. Hvert år har er det gjort en målrettet innsats for ulike risikogrupper basert på alder eller livssituasjon. I 2016 var det eldre over 67 som var målgruppen, i 2017 menn i alderen 45- 64, mens i 2018 er målgruppen unge personer 15 til 24 år.

Solid samarbeid

«Velg å leve» har etablert et solid samarbeid på tvers av kommune- og spesialisthelsetjeneste, og involverer også viktige aktører som Landsforeningen for etterlatte ved selvmord LEVE, Kirkens SOS og RVTS Vest i tillegg Mental helse og Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP).

Med budskapet «Det er ikke farlig å snakke om selvmord» angis tonen som en invitasjon å snakke om det de fleste av oss er veldig redd for. Et enkelt og konkret språk øker trygghet, demper skamfølelse og fremmer åpenhet. Informasjon og opplysningsarbeidet utmerker proaktivt og kreativt. Det er satset gjennom utradisjonelle kanaler med et særskilt fokus på enkle og forebyggende tiltak. Hvordan kan man være god støtte for en venn som har tanker om å avslutte livet sitt? Hvilke spørsmål er det lurt å stille når man er bekymret for en kollega? Hvor er det hjelp å få?

«Velg å leve» driver bredt opplysningsarbeid på nye måter. Informasjon og undervisningsmateriell er spesialdesignet for fastleger, helsesøstre og kommunehelsetjenesten, lærere, pårørende, og den som selv er i en svært krevende tid og har tanker om å avslutte sitt liv.

«Velg å leve» gir konkrete råd om hva man kan gjøre som venn eller kollega, og samtidig er undervisning til helsetjenesten i kommunene også en sentral del av prosjektet. Prosjektet markedsfører også en egen rådgivningstelefon hvor hvem som helst kan ta kontakt for å snakke med kvalifisert helsepersonell.

«Velg å leve» har elementer av informasjons- og forebyggingstiltak som er forankret i befolkningen og i kommunene. Prosjektet viser vei dit hjelpen finnes, også i spesialisthelsetjenesten.

Styret i Nasjonalt forum for akuttpsykiatri har kommet frem til at «Velg å leve» er en verdig vinner av årets pris for enestående innsats i selvmordsforebyggende arbeid.