To menn i et møte.

Leiinga i Helse Fonna

Helse Fonna er leia av styret og administrerande direktør.

​​​​​Leiargruppa til administrerande direktør er sett saman av direktørane for klinikkane medisin, kirurgi, psykisk helsevern, somatikk Stord og medisinsk service og beredskap, samt økonomidirektør, HR-direktør, direktør for drift, fagdirektør, administrasjonssjef og kommunikasjonssjef. 

Direktørgruppa

En mann i dress

Anders Hovland

Administrerande direktør

En mann med grått hår

Andreas Andreassen

Fagdirektør

En person med blondt hår

Anne Beth Njærheim

Klinikkdirektør Klinikk for somatikk Stord

En person som bruker briller

Ingvill Hystad Kyvik

Klinikkdirektør Klinikk for medisinske tenester og beredskap

En mann med skjegg

John Conrad Brandsø

Klinikkdirektør Klinikk for medisin Haugesund og Odda

En mann som smiler til kameraet

Kenneth Eikeset

Klinikkdirektør Klinikk for psykisk helsevern og rus

En kvinne i blå dress

Kjersti Tollaksen

Klinikkdirektør Klinikk for kirurgi Haugesund

En mann i dress

Leif Terje Alvestad

Direktør Drift

En person med et kjede som smiler

Hege Etterlid

Direktør Økonomi og finans

En kvinne med blondt hår

Kristin Marie Dahle

HR-direktør

Administrative leiarar

En mann med briller

Aud Gunn Løklingholm

Administrasjonssjef

En mann i dress

Magne Kydland

Kommunikasjonssjef

Sist oppdatert 18.01.2024