Arvid Rongve - Med leiande kompetanse på demens

Forsking er ei av hovudoppgåvene i Helse Fonna. Her får du møte ei gruppe forskarar som har leiande kompetanse på Lewy body demens, som rammar 1 av 5 demenspasientar. Kunnskap om diagnosen er viktig for å kunne gi pasientane rett utgreiing og behandling.

 
Sist oppdatert 26.10.2016