Form, rektangel

Eit kart over tenestene for barn og unge

Barn og unges helseteneste MU

Til barn, unge og foreldre

Kven gjer kva?

 • Diagram
  Barnehage

  Barnehagen er en viktig arena for tilhørighet og inkludering, der forebygging og tidlig innsats er integrert i det ordinære pedagogiske arbeidet.

 • En tegneserie av en mann og en kvinne
  Barnevernsteneste

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa.

 • Diagram
  Fastlege

  Fastlegen si oppgåve er å gjere ei heilskapleg vurdering av barnet si utvikling og plagar, og vurdere om det er behov for å tilvise til utgreiing i spesialisthelsetenesta.

Barn og ungdom har rett til å medvirke

FNs barnekonvensjon sikrer barn og ungdom grunnleggende rettigheter i møtet med tjenesteapparatet.
Å ha samtalar med barn og unge
Samtale mellom to personar
Sist oppdatert 24.11.2020