Form, rektangel

Eit kart over tenestene for barn og unge

Barn og unges helseteneste MU

Til barn, unge og foreldre

Kven gjer kva?

    Barn og ungdom har rett til å medvirke

    FNs barnekonvensjon sikrer barn og ungdom grunnleggende rettigheter i møtet med tjenesteapparatet.
    Å ha samtalar med barn og unge
    Samtale mellom to personar
    Sist oppdatert 24.11.2020