Utdanningsstilling

Vi tilbyr utdanningsstilling til studentar innan både anestesi-, intensiv-, og operasjonssjukepleie, samt jordmorfag.

En mann på et sykehusrom

Desse kan du søke på

Vi stiller desse krava til deg

  • Ha studieplass ved aktuell utdanning.

  • Stå til disposisjon for foretaket som ferievikar i 4 uker sommeren 2025 i 100 % stilling. Avlønning som sykepleier.

  • Arbeide 10% stilling i foretaket under utdanningen, knyttet til helg. Avlønning som sykepleier. 

  • Sykehuserfaring og et ansattforhold i Helse Fonna er en fordel i prioriteringen, men det er mulig å søke om utdanningsstilling også for eksterne.

  • Etter fullført studie er det 3 års bindingstid i 100% stilling. Arbeidsgiver har styringsrett over denne. Bindingstiden er knyttet til Haugesund,Stord eller Odda sjukehus.

Spør oss

Har du spørsmål? Ta kontakt med Ingrid Hovden Stava, Rådgjevar i Utdanning- og kompetanseavdelinga HR - ingrid.hovden.stava@helse-fonna.no / 52 73 20 66. 

Sist oppdatert 05.02.2024