Diagnose

Framfall av livmor

Framfall av skjede og/eller livmor er ein tilstand kor deler av skjedeveggen eller livmortappen søkke nedover i skjeden og kan kome delvis ut av vagina når ein sitt lenge, har stått eller gått mykje.

Framfall av skjede og/eller livmor er ein tilstand der delar av skjedeveggen eller livmortappen søkk nedover i skjeden og kan kome delvis ut av vagina når ein har sete, stått eller gått mykje.

Les meir på helsenorge.no

Symptom

Dei vanligaste symptoma er følelse av tyngde og/eller trykk i underlivet. Nokon opplev at det er vanskeleg å tømme blæra heilt ved toalettbesøk.

 • Ulike typar framfall av skjede/livmor:
 • Fremre skjedevegg (blæreframfall/cystocele)
 • Bakre skjedevegg, eventuelt med effekt på tarm (rectocele/entorocele)
 • Livmor eller framfall (decens av uterus/cervixelongasjon)
 • Framfall av skjedetopp/ livmor (uterindescens)
 • Totalprolaps, heile livmora kjem ut av skjeden
 • Kombinasjonar av desse
Nesten alle postmenopausale kvinner med framfall kan ha nytte av lokalbehandling med låg-dose østrogen, som Ovesterin eller Vagifem. Ta kontakt med legen din viss du har spørsmål eller ønskjer resept. Preparata kan også kjøpast reseptfritt. Regelmessige bekkenbunnsøvelser, helst under rettleiing av fysioterapeut, kan lindra symptom og redusera framfallet. 

Utredning

Legen vil saman med deg vurdere kva for type behandling som er aktuell for deg.

Behandling

Framfall av livmor/skjede kan enten blir behandla ved at du får tilpassa ein pessarring, eller at det blir gjennomført ein operasjon.

Pessarring
Ein mjuk plastring som blir tilpassa hos gynekolog og som blir lagt permanent inn i skjeden. Du kjenner ikkje at ringen er der, og symptoma på framfall blir borte.


Oppfølging

Ved innsetting av passarring er det nødvendig med kontroll noen gonger i året for å vere sikker på at ringen sitt slik den skal. Det anbefalast at du bruker krem/stikkpiller for at slimhinna i skjeden skal bli tjukkare og ikkje så lett gir gnagsår.

Ver merksam

Dei første 14 dagane etter operasjonen bør du kontakte oss dersom:

 • Du får problem med vasslating, delvis eller heilt.
 • Du får feber over 38 grader celsius og nedsett allmenntilstand  som ikkje går over i løpet av to dagar
 • Du opplev aukande trykk og press i underlivet
 • Du opplev pågåande kraftig bløding (som en menstruasjon)

Kontakt

Haugesund sjukehus Gynekologisk sengepost

Kontakt Gynekologisk sengepost

Oppmøtestad

Oppmøtested gynekologisk sengeposter i 3.etg i nybygget Sydvest. Vi held til sammen med fødeavdelinga.

Flyfoto av en by

Haugesund sjukehus

Karmsundgata 120, 5528 Haugesund

Transport

Det er fleire busstopp like ved og i nærleiken av Haugesund sjukehus.

www.kystbussen.no - Ruteinformasjon for Kystbussen (Bergen-Stord-Haugesund-Stavanger)

www.kolumbus.no - Ruteinformasjon om lokalbussar i Rogaland

Praktisk informasjon

Apoteket ligg i første etasje, like bak resepsjonen.

Opningstider:

Måndag-fredag kl. 08.00-16.30.

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Dette er sjølvsagt heilt greit, så lenge det er pasienten eller pårørande og vener det blir teke bilete av.
 
Det er ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsett ved sjukehusa. Vi har hatt fleire saker der bilete av medpasientar og tilsette har blitt publiserte på sosiale medium utan at dei har gjeve løyve om det. 

Vi håpar at du syner respekt for personvernet til alle du møter under opphaldet ved sjukehuset, og at du bare tar bilete av eigen familie og vener.​

​Kantina i  6.etasje er open for tilsette, pasientar og besøkande.

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 09.30-15.30. Stengt helger og heilagdagar.

Pasientkantine i 4-og 5.etasje er kun open for pasientar.

Fleire av sengepostane har eigne spiserom med enkel sjølvbetening for inneliggande pasientar. Ta kontakt med di avdeling.

Det ligg ein Narvesen kiosk i 1.etasje

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 06.30-21.00
Laurdag: 9.00-20.00
Søndag: 10.00-20.00 
​​​​​​​​​Ta med den faste medisinen du brukar. Det kan ta tid å få same medisin frå apoteket.

Diverre hender det at tjuveri finn stad på sjukehuset. La ​verdisaker vere igjen heime.

Ta med behagelege klede.

Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Av hygieniske grunnar er det ikkje tillate å gå barbeint på sjukehuset.

Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin. ​Hjelpemiddel du er avhengig av: til dømes stokk, ​krykker, rullator og rullestol.

God hygiene ein viktig faktor for å kunne gje god behandling til pasientane.

​Det er ikkje minibank ved sjukehuset. Narvesen i første etasje har bankterminal med moglegheit for uttak av pengar ved kjøp. Det er bank og minibank i Haugesund sentrum.

Parkeringshuset nord for sjukehuset er reservert pasientar og besøkande. Alle må betale for parkering. Dette gjer du på p-automatane enten med kort eller kontanter. I tillegg kan du benytte EasyPark appen.

Parkeringshuset har 3 ladeuttak.

Reserverte plassar for HC-parkering er utanfor hovudinngangen. Hugs å legge parkeringsbeviset godt synleg i frontruta.

Det er reserverte plassar for blodgivarar og dialysepasientar utanfor inngang C som ligg ut mot Karmsundsgata. Du vil få utlevert parkeringsbevis frå avdelingen dersom du har rett til å bruke dessa plassane.

Det er Haugesund Parkering Drift as som har oppfølging av parkeringshuset og parkeringane foran hovudinngangen. Eventuelle klager på p-avgift meldast til dei. Dette finn du også informasjon om på  p-automatane. 

Pris for å parkere på sjukehus i Helse Fonna er 25 kroner i timen. Makspris for eit døgn er 155 kroner.​