Diagnose

Tannbehandling

Det er ulike grunnar til at pasientar treng narkose under tannbehandling. Dersom det er behov for dette sender tannlegen søknad til overtannlegen i distriktet for godkjenning av tannbehandling i narkose.  Deretter vert søknaden sendt vidare til behandlande tannlege som bestemmer ein dato for behandling.

Behandling i narkose er eit samarbeid mellom fylkestannhelsetenesta og sjukehuset.  Behandlingen vert utført på øyre-nase-halspoliklinkken, Haugesund Sjukehus av tannlege og anestesipersonale.

Utgreiing

Alle må på førehand fylle ut "Egenmeldingsskjema om helsetilstand". Dette er for at sjukehuset skal vete om sjukdommar eller allergier og om du har spesielle behov. 

Har de tidlegare hatt spesielle erfaringar frå bedøving eller narkose, vil vi gjerne at de fortel oss om det. Har det vore problem med anestesi ved andre sjukehus, bør de om mogleg skaffe kopi av anestesijournal og ta den med til oss.

Det er svært viktig at du fyller ut skjemaet og sender det tilbake. Du vert ikkje satt opp til time for behandling i narkose før tannlegen har fått dette.

Du vil også bli kalla inn til ein time på anestesipoliklinikken i forkant for ei vurdering.

Nokre  dagar før tannbehandlingen vil sjukepleier ved ønh-poliklinikk ringe deg for å høyre om du er frisk og klar for tannbehandling. Du må ikkje ha vore forkjøla eller sjuk siste to vekene før behandlinga. Sjukepleiar informerar videre om kva som skal skje den behandlingsdagen.

Faste

Tannbehandling blir utført i narkose. Derfor skal du faste før behandlinga. Det betyr at du ikkje kan ete fast føde eller drikke mjølkeprodukt (dette inkluderer yoghurt) etter kl. 24.00 kvelden før. Du kan drikke litt klare væsker som saft, tynn juice utan fruktbitar og vatn frem til 2 timar før oppmøtetid på behandlingsdagen. Etter det kan du ikkje ete eller drikke noko. Du kan heller ikkje bruke drops eller tyggegummi. Du bør ikkje bruke røyk eller snus dei siste 6 timane før operasjonen. 

Medisinar
Det er viktig at sykehuset veit kva for medisinar du bruker, spesielt gjeld dette blodfortynnande medisinar (for eksempel Albyl, Plavix, Efient, Brilique, Marevan, Xarelto, Eliquis, Pradaxa, Persantin).Ta med medisinlista di til sjukehuset dersom du har det. Gi også beskjed om du bruker naturmedisiner eller kosttilskudd. Det er anestesilegen som avgjer kva for medisiner du kan ta før operasjonen.n).


Hygiene
Det er viktig at du dusjar og vaskar håret kvelden før eller på morgenen før operasjonen.

Du kan ikkje ha på deg ringar, klokker, piercingar, kontaktlinser, sminke eller neglelakk under operasjonen. Du kan ha briller og høyreapparat på deg.  

Oppmøte
Du skal møte på øyre-nase-hals-poliklinikken i 1. etasje. Her vil sjukepleiar ta i mot deg og gje deg smertestillande og eventuelt avslappande medisin før behandlinga starta. Det er viktig at du tek dei medisinane som du har fått beskjed om på førehand. Barn får også bedøvingskrem på begge hendene før innlegging av venekanyle. 

Før det er din tur, må sitje du saman med andre i ei ventesone i poliklinikken. Du må vere førebudd at det kan bli venting.  Vi anbefaler at du tek noko med som du liker å halde på med. Behandling

Det er tannlegen som utfører tannbehandlingen. Det er vanskelig å sei kor lang tid behandlinga tar. Det kjem an på kor mykje som skal gjerast .

Anestesisjukepleiar og anestesilege passer på at du søv godt og får rett mengde bedøving. Blodtrykk, puls og mengden surstoff i blodet målast kontinuerleg.


Oppfølging

Oppvaking
Etter at tannbehandlingen er ferdig blir du overflytta til oppvakingsrommet. Her får du behandling for smerter og eventuell kvalme. Etter ca 2 timer kan du dra heim dersom alt er i orden.  Før heimreise vil tannlegen informere deg om kva som er gjort og kva du må passe på vidare.

Generelt om heimreise
Alle som får utført tannbehandling i narkose kan reise heim same dag.  Du skal ikkje være aleine fyrste kveld og natt etter at du har vore i narkose.  Ingen får forlate sjukehuset aleine etter narkose, du må avtale at nokon kan komme og hente deg. 

Mat og drikke
Vanlegvis kan du drikke og spise normalt nokre timar etter tannbehandlingen.  Du bør ta det roleg same dag som du har hatt narkose.

Kontroll / oppfølging
Dersom du skal til kontroll eller ha oppfølging videre, skal dette avtalast med eigen tannlege.

Ta kontakt ved blødning, nedsatt allmenntilstand, feber, økt smerte eller problemer med drikke.Kontakt

Haugesund sjukehus Øre-nese-hals

Kontakt Øre-nese-hals

Oppmøtestad

Våre lokalar er i første etasje ved Haugesund sjukehus. Du kan bruke hovudinngangen og passere resepsjonen og sjukehusapoteket - du finn oss heilt i enden av korridoren.

Flyfoto av en by

Haugesund sjukehus

Karmsundgata 120, 5528 Haugesund

Transport

Det er fleire busstopp like ved og i nærleiken av Haugesund sjukehus.

www.kystbussen.no - Ruteinformasjon for Kystbussen (Bergen-Stord-Haugesund-Stavanger)

www.kolumbus.no - Ruteinformasjon om lokalbussar i Rogaland

Praktisk informasjon

Apoteket ligg i første etasje, like bak resepsjonen.

Opningstider:

Måndag-fredag kl. 08.00-16.30.

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Dette er sjølvsagt heilt greit, så lenge det er pasienten eller pårørande og vener det blir teke bilete av.
 
Det er ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsett ved sjukehusa. Vi har hatt fleire saker der bilete av medpasientar og tilsette har blitt publiserte på sosiale medium utan at dei har gjeve løyve om det. 

Vi håpar at du syner respekt for personvernet til alle du møter under opphaldet ved sjukehuset, og at du bare tar bilete av eigen familie og vener.​

​Kantina i  6.etasje er open for tilsette, pasientar og besøkande.

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 09.30-15.30. Stengt helger og heilagdagar.

Pasientkantine i 4-og 5.etasje er kun open for pasientar.

Fleire av sengepostane har eigne spiserom med enkel sjølvbetening for inneliggande pasientar. Ta kontakt med di avdeling.

Det ligg ein Narvesen kiosk i 1.etasje

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 06.30-21.00
Laurdag: 9.00-20.00
Søndag: 10.00-20.00 
​​​​​​​​​Ta med den faste medisinen du brukar. Det kan ta tid å få same medisin frå apoteket.

Diverre hender det at tjuveri finn stad på sjukehuset. La ​verdisaker vere igjen heime.

Ta med behagelege klede.

Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Av hygieniske grunnar er det ikkje tillate å gå barbeint på sjukehuset.

Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin. ​Hjelpemiddel du er avhengig av: til dømes stokk, ​krykker, rullator og rullestol.

God hygiene ein viktig faktor for å kunne gje god behandling til pasientane.

​Det er ikkje minibank ved sjukehuset. Narvesen i første etasje har bankterminal med moglegheit for uttak av pengar ved kjøp. Det er bank og minibank i Haugesund sentrum.

Parkeringshuset nord for sjukehuset er reservert pasientar og besøkande. Alle må betale for parkering. Dette gjer du på p-automatane enten med kort eller kontanter. I tillegg kan du benytte EasyPark appen.

Parkeringshuset har 3 ladeuttak.

Reserverte plassar for HC-parkering er utanfor hovudinngangen. Hugs å legge parkeringsbeviset godt synleg i frontruta.

Det er reserverte plassar for blodgivarar og dialysepasientar utanfor inngang C som ligg ut mot Karmsundsgata. Du vil få utlevert parkeringsbevis frå avdelingen dersom du har rett til å bruke dessa plassane.

Det er Haugesund Parkering Drift as som har oppfølging av parkeringshuset og parkeringane foran hovudinngangen. Eventuelle klager på p-avgift meldast til dei. Dette finn du også informasjon om på  p-automatane. 

Pris for å parkere på sjukehus i Helse Fonna er 25 kroner i timen. Makspris for eit døgn er 155 kroner.​